Externe verslaggeving voor kleine en micro-BV

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
18 december 2019 - Eindhoven
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
5 pe-uren

18 december 2019 - Eindhoven

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere - gerelateerde - voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied.

Doelstelling

Het inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving te vergroten en daarmee bij te dragen aan de toepassing in de praktijk.

Inhoud

De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

Onderwerpen

Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de workshop behandeld.

A       Reikwijdte, opbouw en inhoud van

  • BW 2 Titel 9
  • Besluit Modellen Jaarrekening
  • Besluit Actuele Waarde
  • Besluit Fiscale waarderingsgrondslagen
  • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen
  • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de micro-BV op commerciële grondslagen
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen
  • RJ-Uitingen 2018

Bestemd voor

Openbaar accountants die werkzaamheden verrichten in de samenstel- en adviespraktijk met betrekking tot jaarrekeningen.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven Telefoonnummer (040) 252 65 75 E-mailadres reservations@novoteleindhoven.com Website http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/nl/nov/1018/fiche_hotel.shtml