Actualiteiten regelgeving accountancy

Gemengde praktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 december 2019 - Ermelo
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

17 december 2019 - Ermelo

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2019 en die voor 2020 verwacht worden die met u worden besproken.

Doelstelling

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2019 en de verwachtingen voor 2020 op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • NOCLAR: Non-compliance with laws and regulations
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De NV COS Standaard 3000 over Assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling van historische financiële informatie voor directe opdrachten en attest-opdrachten
 • De NV COS Standaard 4400N over overeengekomen specifieke werkzaamheden
 • NV COS Standaard 4410 over samenstellingsopdrachten
 • NBA-Handreikingen voor 2019 en 2020
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bestemd voor

Alle accountants, ongeacht de ledengroepen waartoe zij behoren.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo

Adres

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo Staringlaan 1 Ermelo Telefoonnummer (0341) 56 85 85 E-mailadres BanquetSales@heerlickheijd.nl Website http://www.royaltulipheerlickheijdvanermelo.nl/