Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Juridisch vierluik 2019

Besluitvorming & vertegenwoordiging rechtspersoon

En de personenvennootschap

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 mei 2019 - Breukelen ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 325,00 (leden) / € 325,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

9 mei 2019 - Breukelen ut

Dit seminar is onderdeel van het juridisch vierluik 2019

In de rechtspersoon, of dat nu de besloten vennootschap of een stichting is, een VOF of de maatschap, er komt met grote regelmaat voor dat het fout gaat bij de vertegenwoordiging van de onderneming en bij het nemen van besluiten. Interne afspraken worden over het hoofd gezien. Een tegenstrijdig belang wordt genegeerd. Ruziënde aandeelhouders/bestuurders bestoken elkaar met procedures die worden gevoerd namens de onderneming, terwijl de statuten daaraan in de weg staan. Besluiten worden procedureel onzorgvuldig voorbereid, statutaire en wettelijke regels worden over het hoofd gezien of genegeerd, waardoor het risico van nietigheid of vernietigbaarheid aanwezig is. De gevolgen van onzorgvuldig handelen bij vertegenwoordiging en bij het nemen van besluiten kunnen ingrijpend zijn voor de onderneming en de wederpartij, maar ook voor de bestuurder en de aandeelhouder. Een gemist goedkeuringsvereiste in de statuten kan voor de bestuurder nare gevolgen hebben, want al snel levert dat onbehoorlijk taakvervulling op, en die verplicht tot schadevergoeding. Kortom opperste aandacht voor correcte besluitvorming en het voorkomen van onzorgvuldig vertegenwoordigen, ook voor de accountant/adviseur.

Doelstelling

Na afloop van dit seminar bent u op de hoogte van de klassieke fouten en de gevolgen daarvan. We formuleren duidelijke vuistregels die moeten voorkomen dat er in valkuilen wordt gestapt.

Inhoud

Deze onderwerpen komen onder meer aan bod:
 • Besluiten: het gewicht van statuten en de aandeelhoudersovereenkomst;
 • Het oproepen voor een vergadering;
 • De agendering van te nemen besluiten en het verzuim deze te agenderen;
 • Het leiden van een vergadering waarin besloten wordt;
 • (De rol van) notulen;
 • Besluiten en tegenstrijdig belang;
 • De raadgevende stem van de bestuurder (en de commissaris);
 • Een nietig of vernietigbaar besluit: reparatie door bekrachtiging of bevestiging;
 • Het (niet) in achtnemen van goedkeuringsvereisten;
 • Het goedkeuringsbesluit van het bestuur bij uitkeringen;
 • Het besluit tot verlening van decharge: reikwijdte en beperkingen;
 • Wel en niet geoorloofde beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • De (doorlopende) volmacht aan de bestuurder;
 • Vastlegging van overeenkomsten bij de eenmans(V/M)BV.
 • Bestemd voor

  De financieel professional die de vertegenwoordiging van een rechtspersoon goed wil regelen

  mr. Hans Vetter

  Rechter bij Rechtbank Den Haag

  De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen ut

  Adres

  Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com