Aanbesteding en inkoop: resultaat gericht

Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
24 september 2019 - Leiden
Tijd
09:00 - 20:00
Prijs
€ 695,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, Performance Management, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Publieke Sector
9 pe-uren

24 september 2019 - Leiden

Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar. In deze masterclass gaan we dan ook met elkaar aan de slag over wat samenwerking met de markt (leveranciers) binnen het publieke domein (opdrachtgevers) inhoudt en hoe het in de praktijk wordt gebracht om het gewenste/noodzakelijke resultaat te bereiken.

Aanbestedingen gaan in een heleboel gevallen goed. De praktijk laat helaas ook zien dat aanbestedingen niet altijd goed verlopen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de opdrachtgever en de leveranciersmarkt, zoals bijvoorbeeld niet op tijd geleverd eindresultaat, niet voldoen aan de oplossingswensen van het voorliggende vraagstuk en zodoende duurder, imagoschade, onnodige extra (tijds)investeringen voor 'reparatie' en juridische kosten.

De regelmatige berichten in de media laten dit ook zien.

De accountant en controller kunnen een actieve bijdrage leveren om rechtmatig en vooral ook doelmatig in te kopen, ook in een vroege fase van het inkoopproces.

Ten slotte spreken we ook over de ontwikkelingen in technologie, regelgeving en de trend dat steeds meer zaken uitbesteed worden. Maar ook over de manier om de innovatie vanuit de markt te kunnen implementeren. Hoe houd je als publieke organisatie grip op deze kennis en hoe borg je dat ook binnen de eigen organisatie voldoende kennis in huis is?

Doelstelling

Na afloop van deze interactieve masterclass hebben deelnemers;                                                                                                                                - Inkoop gerelateerde kennis en inzicht van aanbestedingswet en regelgeving in relatie tot een adequaat en resultaatgericht inkoopproces.            - Inzicht in de verschillende samenwerkingsverbanden en de afwegingen daartoe.                                                                                                     - Extra gereedschap om vanuit hun rol samenwerkingen te kunnen optimaliseren en het proces te kunnen beheersen en de inkopende organisatie te kunnen ondersteunen.

Inhoud

De ervaren praktijk docenten bespreken de volgende aspecten met u;
- Relatie naar het organisatiedoel en de noodzaak voor innovatie
- Voors- en tegens van centraal of decentraal inkopen en organiseren
- Actuele beleidsthema's als duurzaamheid en social return
- Europees aanbesteden; grenzen, doel, rechtmatigheid, doorlooptijd, contractperiode
- Managen van afgesloten contracten
- Planning & Control cyclus mbt inkopen, raamcontracten, doorlopende contracten
- Organiseren van inkoopproces
- Wat gaat er mis en waarom gaat het mis?
- Nieuwe ontwikkelingen inkopen en aanbesteden in publieke sector.

Om deze aspecten zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van de deelnemers, verzoeken zij u om vooraf de volgende vragen te beantwoorden en in te sturen;

 • Welke belangrijkste vraagstukken en of dilemma's ervaart u tijdens de uitoefening van uw functie m.b.t. inkoop(processen)?
 • Welke specifieke topics wenst u aan de orde te zien?
 • Bestemd voor

  Accountants, controllers en overige financials die betrokken zijn bij aanbestedingsprojecten binnen de publieke sector. Openbaar accountants maar vooral accountants in business en interne accountants en auditors die vooraf en na afloop betrokken worden bij de financiële en juridische kant van aanbestedingen.

  Deelnemers zijn al eerder betrokken geweest bij aanbestedingsprojecten en wensen hun kennis en gereedschapskist te vergroten om deze samenwerkingen te kunnen controleren en beheersen.

  Jacques Reijniers Jacques Reijniers is eigenaar Apollo Consultancy BV. De rode draad door zijn activiteiten is het daadwerkelijk (helpen) realiseren van strategische veranderingen op o.a. het gebied van inkoop/leveranciersmanagement. Hij was werkzaam in en voor het bedrijfsleven, de publieke sector, consultancy en wetenschap op de gebieden van inkoop, logistiek en (interim)management. Hij was o.a. bijzonder hoogleraar inkoopmanagement aan Nyenrode Business Universiteit, directievoorzitter van Het NIC en bestuurder/partner en consultant bij PwC (voordien Coopers & Lybrand Consultants).
  Rinke Meijer Rinke Meijer is als principal consultant werkzaam bij advies- en onderzoeksbureau Significant (http://www.significant.nl/). Zij is daar medeverantwoordelijk voor de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Significant richt zich op de publieke sector en vanuit die focus heeft Rinke een groot aantal overheidsorganisaties ondersteund bij het creëren van een optimale samenwerking tussen markt en overheid.

  De cursus vindt plaats in Hotel Golden Tulip Leiden Centre in Leiden

  Adres

  Hotel Golden Tulip Leiden Centre Schipholweg 3 Leiden Telefoonnummer (071) 408 35 00 E-mailadres reservations@goldentulipleidencentre.nl