Niet-financiële (& duurzame) besluitvorming

Duurzaamheid, IR en verandermanagement

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
28 november 2019 - Vianen
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Accountants in business, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

28 november 2019 - Vianen

Lesmateriaal is deels Engelstalig. RC's ontvangen een korting van 55 euro op de prijs voor niet-leden

Steek uw kop niet in het zand!

Zou u nog investeren in een nieuw tankstation? Hoe is het met de reputatieschade bij Audi na de sjoemelsoftware? Hoe is het gesteld met de duurzaamheid van uw organisatie? Het is maar de vraag of u en uw bedrijf het antwoord weet. In 2017 publiceerde de NBA en het iGOR van Rijksuniversiteit Groningen de uitkomsten van hun onderzoek naar CO2-beleid van organisaties en de visie hierop van de financieel professional. De conclusie is dat het onderwerp CO2-beleid nauwelijks op de financiële agenda staat; dit terwijl het uw organisatie wel kan maken of breken.

Het antwoord: Integrated Thinking en Integrated Reporting! Niet alleen een hype aangewakkerd door de AFM en nuttig voor de Zuidas, maar ook van belang voor u als financial en ondernemer. Waarom? Het effect van duurzaamheid (en niet-financiële informatie) in verslaggeving wordt steeds belangrijker. Wat is uw stip op de horizon voor nu en de toekomst? Welke rol speelt u in de totale keten? En hoe blijft uw bedrijf dus levensvatbaar? Op deze vragen is geen perfect antwoord; maar uw kop in het zand steken levert ook geen oplossing.

Maar naast het cosmetische verslag moeten u en uw medewerkers er ook echt in geloven, en soms op heel pragmatisch niveau. Integrated thinking gaat over het gedachtengoed binnen uw organisatie. Minder printer, zuiniger met water, carpoolen. Medewerkers moeten duurzaamheid bijna als "sport" gaan zien. Maar hoe verloopt dit veranderproces?

Doelstelling

U maakt kennis met de laatste inzichten rondom duurzaamheid en Integrated Reporting, zowel vanuit de praktijk als de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. U leert wat de voordelen zijn van Integrated Reporting en duurzaamheid binnen uw organisatie.

Daarnaast wordt inzicht verschaft in deze strategische transformatie van een klassieke organisatie tot een duurzame organisatie waarin Integrated Thinking belangrijk is. Er wordt ook inzicht verkregen in de belangrijkste randvoorwaarden (vanuit management stijl).

Hoe
Ochtend:
In de ochtend wordt aandacht geschonken aan Integrated Reporting en duurzaamheid. Voor de interactie wordt o.a. gewerkt met veel discussies, praktijkvoorbeelden en een leuke Kahoot quiz.

Middag:
In de middag wordt inzicht verschaft over de strategische transformatie. Wat is er nodig in termen van jaarrekeningbeleid? Welke onderwerpen zijn belangrijk voor uw organisatie om te slagen rondom duurzaamheid? Om de betrokkenheid te vergroten wordt gewerkt met rondetafels en brainstorm sessies. Daarnaast wordt er gekeken naar "kleuren" van medewerkers die bijdragen aan het vergroten van het succes.

Inhoud

Specifieke zaken waar we op ingaan zijn:

  • De huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en CO2 rapportages.
  • De "state of the art" op het gebied van Integrated Reporting.
  • Een weerspiegeling van theorie; alsmede de toepassing van Integrated Reporting in praktijk.
  • Een kritische reflectie omtrent de toepassing van Integrated Reporting met voor- en nadelen.
  • Integrated Thinking; hoe werkt het intern?
  • De relatie tussen strategie, waardecreatiemodel en KPI's
  • Een praktijk casus met gekoppelde dilemma's.

De cursus brengt u op interactieve wijze op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. We gebruiken daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van financiële professionals.

Bestemd voor

Controllers, accountants, managers, risicomanagers, compliance officers en managers internal control die in aanraking komen met externe verslaggeving of daar zelf actief bij betrokken zijn.

dr. Ferdy van Beest

dr. Ferdy van Beest, Director Finance, Accounting & Research bij BrightStone Group, Universitair Docent Nyenrode Business Universiteit, examinator bij de NBA en tot 31 december 2017 senior toezichthouder bij de AFM

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl