Data-Driven Auditing 14 bijeenkomsten

Gebruik van IT in de audit en auditen van IT

Details

Cursusduur
14 dagen
Datum en locatie
28 oktober 2019, 4, 11, 18, 25 november 2019, 2, 9, 16 december 2019, 6, 13 januari 2020, 13, 20, 27 april 2020, 11 mei 2020 - Tilburg
Tijd
14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00
Prijs
€ 6.950,00 (leden) / € 6.950,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, IT & Data
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Auditor
Niveau
Expert
Accountancy
70 pe-uren

28 oktober 2019, 4, 11, 18, 25 november 2019, 2, 9, 16 december 2019, 6, 13 januari 2020, 13, 20, 27 april 2020, 11 mei 2020 - Tilburg

Dit programma wordt u aangeboden in samenwerking met Tilburg University.

Accountants werken als vanouds met data maar in de opleiding was tot voor kort het technologische perspectief nog onderbelicht. Hoe kun je als accountant aansluiten en werken met IT? Hoe audit je IT maar ook - en vooral - hoe kun je de kwaliteit van je audit vergroten door inzet van IT? Dit zijn de twee grote thema's op het raakvlak van auditing en data science.

In sommige typen organisatie is het absoluut noodzakelijk om bij de audit datagedreven te werk te gaan. Denk daarbij aan typische platformorganisaties zoals Uber, Airbnb, Amazon (aanbieders van fysieke producten bij elkaar brengen, maar ook webservices), veel bedrijven die gebruik (kunnen) maken van blockchaintechnologie zoals ticketverkoop of energie-uitwisseling tussen particulieren, Facebook, Google, en Marktplaats. Het gaat dan vooral om het uitvoeren van audits waarbij IT en methoden van data-analyse optimaal worden ingezet om de kwaliteit van de audit te verbeteren en daarbij tevens een efficiencyslag te maken.

Tilburg University biedt in samenwerking met NBA Opleidingen het programma Data-Driven Auditing aan.

Dit programma kan opzichzelfstaand worden gevolgd of in combinatie met de CISA (Certified Information Systems Auditor) opleiding. Het basisprogramma exclusief CISA beslaat 10 bijeenkomsten (waarvan 2 bijeenkomsten de basis leggen voor de CISA opleiding). Voor CISA komen daar nog 4 bijeenkomsten bovenop alsmede het CISA examen zélf. Als het gehele programma van 14 bijeenkomsten inclusief CISA examen met succes is afgerond, wordt vrijstelling gegeven voor het volledige eerste jaar van de RE-opleiding van Tilburg University bij TIAS mits de deelnemer al RA of AA is.

Bekijk het programma van Data Driven Auditing

Doelstelling

De visie van het programma is dat de financial audit steeds meer datagedreven zal zijn en de financial auditor daartoe competenties op het gebied van data science moet ontwikkelen.

Door de CISA component in het programma heeft de deelnemer na afloop niet slechts kennis van methoden en technieken om een datagedreven audit uit te voeren, maar beschikt hij ook over een goede basiskennis om IT-toepassingen (bijvoorbeeld, de IT general controls en application controls) te auditen als lid van een (intern of extern) audit team.

Inhoud

De opleiding volgt het data-driven auditing raamwerk. Vertrekpunt is dat er vanuit de business behoefte is aan betrouwbare informatie waartoe de daartoe benodigde datakwaliteit en IT-randvoorwaarden in onderlinge samenhang moeten worden beheerst.

Met dit raamwerk worden de te behandelen thema's (waaronder IT innovaties in control en audit, data engineering, datakwaliteit, data-analytics, audit van algoritmes, continuous auditing, cybersecurity audit, ethiek en IT, en data visualization) in een goede onderlinge samenhang gebracht waardoor de deelnemer een totaalplaatje van de relatie tussen data science en de audit opbouwt.

Onderwijsmethode
De onderwijsmethode is sterk praktijkgericht waarbij de deelnemers bij elke bijeenkomst een concreet probleem oplossen waartoe tijdens de bijeenkomst en in te bestuderen literatuur de nodige theorie wordt aangereikt. Korte theoriesessies worden afgewisseld met (mini-)cases en practica waarin met concrete datasets wordt gewerkt. Per bijeenkomst wordt enige voorbereiding verwacht in de vorm van leeswerk (max. 1 uur per sessie).

De bijeenkomsten worden steeds op maandagen gegeven van 14:00 tot 20:00 met tussendoor een lichte maaltijd.

Voor het eerste deel van 10 bijeenkomsten (inclusief 2 dagen waarin de basis voor CISA wordt gelegd) geldt een tarief van ° 4.500.

Voor de gehele opleiding van 14 dagen (inclusief de CISA examentraining en de examengelden, kosten officieel CISA trainingsmaterialen, 1-jaarabonnement op oefenexamens, en lidmaatschap ISACA) geldt een tarief van °6.950.

Docent(en)
Eddy Vaassen (coördinator) en een divers docententeam vanuit Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, de Jheronimus Academy of Data Science te Den Bosch, en de praktijk van de Accountancy.

Bestemd voor

Accountants werkzaam in een audit omgeving (extern, intern, overheid), maar ook accountants in business die langere tijd in een audit omgeving hebben gewerkt en nu als opdrachtgever precies willen weten hoe de (extern of intern) accountant een datagedreven audit opzet.

prof. dr. Eddy Vaassen RA Hoogleraar Accountancy en Associate Dean Executive Education, Tilburg University
Docent nog niet bekend

De cursus vindt plaats in Tilburg University in Tilburg

Adres

Tilburg University Warandelaan 2 Tilburg