PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
7 november 2019 - Willemstad
Tijd
09:30 - 17:30
Prijs
€ 465,00 (leden) / € 465,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Ethiek & Fraude, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
7 pe-uren

7 november 2019 - Willemstad

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10 procent korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 8 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week 2019. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 18:00 uur.

In discussies met de Belastingdienst en de SBAB spelen fiscale boetes steeds vaker een rol. Tegen de boete dient - naast de correctie op de aangegeven belasting - afzonderlijk verweer gevoerd te worden. Er zijn stellingen mogelijk om de boete te verminderen. Strategische keuzes, zoals al dan niet gebruik maken van zwijgrecht en bewijspositie, zijn daarbij van groot belang. Hier zal uitvoerig bij worden stil gestaan.

In de cursus komen verder actuele formeelrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals de verplichte melding van belastingstructuren en het toezicht door de Belastingdienst.

Doelstelling

In de interactieve cursus komen het fiscale boeterecht en andere formeelrechtelijke actualiteiten aan de orde. Uitgangspunt bij de behandeling is de fiscale wetgeving van Curaçao.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • Verdieping boeterecht. Hoe verminder je de boete? Welke strategie dient daarbij te worden gekozen.
  • Actualiteiten formeel belastingrecht:
         a. Inzagerecht / art 8:42 Awb; hoewel de Awb niet geldt is het nuttig hiervan kennis te nemen
         b. verschoningsrecht,
         c. Mandatory disclosure (Europese richtlijn DAC6 en BEPS Action Plan 14),
         d. herijking toezicht / HT

Bestemd voor

Deze cursus is geschikt voor alle ledengroepen van accountants en voor belastingadviseurs en advocaten.

mr. Dick Barmentlo Dick Barmentlo is werkzaam als advocaat-belastingkundige in de fiscale procespraktijk, verbonden aan Jaegers en Soons.Dick is voorzitter van de Vereniging Cassatie Specialisten Belastingkamer, die zich richt op de fiscale cassatiepraktijk. Ook is hij verbonden als docent aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en lid van de sectie formeel belastingrecht van de NOB. Tussen 2003 en 2016 was hij raadsheer-plaatsvervanger in de Belastingkamer van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Hij publiceert regelmatig over formeel belastingrecht en is medeauteur van een boek over verschoningsrecht in belastingzaken.
Hans de Bruijn RA AA ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com