Summer School 2020: cultuur- en gedragsbepalers

Meerdaags programma voor ervaren financials *nieuw*

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
12, 13, 14 augustus 2020 - Den Dolder
Tijd
11:00 - 19:00, 09:00 - 18:00, 09:00 - 16:00
Prijs
€ 1.995,00 (leden) / € 2.295,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
20 pe-uren

Als RC ontvangt u het ledentarief


De Summer Schools bieden de unieke gelegenheid om met experts en vakgenoten de dialoog aan te gaan over uw vak: de kansen, uitdagingen en dilemma's waar u en uw organisatie voor staan. Drie aaneengesloten dagen stapt u even uit de dagelijkse hectiek en gaat u aan de slag met relevante vraagstukken en thema's.

De Summer School 2020 kent twee varianten:
1 - Cultuur- en gedragsbepalers
2 - Vakmanschap

Iedere variant wordt tweemaal aangeboden.

Doelstelling

In deze Summer School Cultuur- gedragsbepalers staan de ongeschreven regels centraal, alle zorgvuldig vormgegeven corporate values & beliefs, visies & missies, governance- & gedragscodes ten spijt. We doen niet altijd wat we horen te doen, maar dat wat we voelen dat de mores is binnen de organisatie. Wat zijn de veelal onuitgesproken cultuur- en gedragsbepalers binnen een organisatie of vakgebied? Wat bepaalt "this is how we do it, here"? Hoe ga je om met de grijze gebieden? Hoe word je gehoord?

Discussieer met experts en uw vakgenoten uit diverse branches over dit actuele onderwerp. Verdiep en verbreed op deze inspirerende wijze uw kennis en vaardigheden.

Inhoud

In deze Summer School richten we ons op 'cultuur' en 'gedrag' aan de hand van een aantal bepalers,waaronder:

 • Bepaler: de familie
  (waarom is de kans van een familiebedrijf op langdurig succes zoveel groter?)
 • Bepaler: de aandeelhouders
  (wat doet het beursgenoteerd zijn met een organisatie?)
 • Bepaler: angst
  (de wereld van onveiligheid, afvinklijstjes, indekken, waakhonden)
 • Bepaler: de Toon aan de Top
  (in welke mate is tegenspraak mogelijk)
 • Bepaler: Group Think
  (je voordeel doen met de alternatieve zienswijzen van de minderheid)

Angstcultuur - Krijg grip op angst in organisaties.

Angst cultuur- Krijg grip op angst in organisatiesU ontvangt het boek Angstcultuur van docent Peter Fijbes tijdens de cursus. Angstcultuur is het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp. Hoe ontstaat een angstcultuur? Waar zijn mensen bang voor? En hoe grijp je in als er eenmaal een angstcultuur is ontstaan? Dit boek biedt duidelijke en concrete handvatten. Krijg grip op angst in organisaties.

Bestemd voor

Financials in business in (hoger) financieel management.

Peter de Groot RA Peter de Groot

Zelfstandig adviseur, bestuurder en toezichthouder, lid raad van toezicht van Hypotheekfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance, lid raad van toezicht ABP, lid bestuur pensioenfonds De Nederlandsche Bank, voorzitter van de raad van toezicht Pensioenfonds Delta Lloyd, lid van het bestuur van Pensioenfonds Architectenbureaus, lid raad van commissarissen Woningborg N.V., extern lid Audit & Risk Committee Rabobank Pensioenfonds.

Kirsten Heukels Kirsten Heukelsis zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation. Sinds 2000 is Kirsten actief als geregistreerd MfN mediator in arbeidsgeschillen en echtscheidingen. Daarnaast is zij gecertificeerd extern vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit), trainer, coach en profiler (het analyseren van mensen op basis van de micro expressies in het gezicht, in combinatie met lichaamstaal en stemgebruik). Voorts is zij opgeleid en actief op het gebied van kinetische ondervraging alsook crisis- en gijzelingsonderhandelingen. Rechtszekerheid voor allen is haar rode draad.

Corné van Zeijl

Corne van ZeijlCorné is sinds 1986 werkzaam in het effectenvak. Hij startte zijn carrière bij ACTIAM in september 1994 als portfolio manager, verantwoordelijk voor het beheer van zowel aandelen als obligaties. Thans is hij werkzaam als strateeg/macro econoom en lid van het asset allocatie team van ACTIAM. Corné is een bekend spreker in verschillende media en op conferenties en schreef verschillende boeken. Hij is afgestudeerd in Bedrijfseconomie aan de Haagsche Hoogeschool, VBA-gecertificeerd en is geregistreerd als Investment Manager bij het Dutch Securities Institute.

Peter Fijbes Peter Fijbes

Peter Fijbes is organisatieadviseur en onderzoeker. Zijn focus ligt op het ontdekken en oplossen van samenwerkingsproblemen in organisaties en teams. Met als doel het creëren van een veilige en doelmatige werkcultuur waarin geen plaats is voor angst en wantrouwen.

Karin Faase Karin Faase

Karin is gespecialiseerd in organisatiecultuur en verandermanagement binnen een grote verscheidenheid aan organisaties. Deze combinatie zet zij in om samen de strategie te realiseren. Zij deelt haar praktische inzichten op interactieve wijze met als centraal thema: "hoe zacht is cultuur nu eigenlijk?". Ze is een creatieve, pragmatische denker die gaat voor groei & ontwikkeling, zowel op individueel als organisatie vlak.

De cursus vindt plaats in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Adres

Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg 10 -b Den Dolder Telefoonnummer (035) 666 85 41 E-mailadres receptie@esh.nl