Onderhanden projecten in opdracht van derden

Externe verslaggeving in de praktijk *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
11 november 2020 - Nootdorp
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 470,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
5 pe-uren

11 november 2020 - Nootdorp

Bent u werkzaam in de controle-of samenstelpraktijk en loopt u tegen onderhanden projecten in opdracht van derden aan? De externe verslaggeving daarvan kan redelijk complex zijn. In deze training komt de externe verslaggeving hiervan uitgebreid aan bod.

Doelstelling

U leert de regels met betrekking tot de externe verslaggeving van onderhanden in opdracht van derden voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen kennen.

Inhoud

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en jaarrekeningen wordt de presentatie, waardering en toelichting van onderhanden projecten in opdrachten van derden besproken. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  - BW 2 Titel 9
  - RJ 221
  - Projectontwikkeling
  - Combineren en segmenteren
  - Opbrengstverantwoording, kostentoerekening
  - Verwerking claims en vergoedingen
  - POC-methode versus Zero-profit methode
  - Schattingswijzigingen
  - Verwachte verliezen
  - Presentatie in de balans en in de winst- en verliesrekening
  - Toelichtingsvereisten (grote-, middelgrote- en kleine rechtspersonen)
  - Casussen, jaarrekeningen, jurisprudentie, praktijkvoorbeelden

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

  -Kennisoverdracht
  -Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
  -Reflectie

Bestemd voor

Openbaar accountants

drs. Stefan Betting RA

Stefan Betting drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp in Nootdorp

Adres

Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp Gildeweg 1 Nootdorp Telefoonnummer (015) 310 45 45 E-mailadres sales@denhaag.valk.nl