Afgezonderde vermogens: van legitimiteit

tot Panama papers.

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
20 oktober 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

20 oktober 2020 - Breukelen Ut

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.


Om diverse redenen kan het zinvol zijn vermogen af te splitsen. Bijvoorbeeld ter beperking van de juridische aansprakelijkheid of om er voor te zorgen dat privévermogen voor buitenstaanders minder goed zichtbaar is. Deze en soortgelijke redenen kunnen legitiem zijn. Dat is anders als vermogen wordt afgezonderd om het bijvoorbeeld aan het zicht van de fiscus te onttrekken. Om misbruik en fraude te voorkomen heeft de wetgever in dit verband verschillende regelingen in het leven geroepen. Denk bijvoorbeeld aan de regeling over de fiscale behandeling van afgezonderd particulier vermogen (APV) dat in verschillende belastingwetten is verwerkt (onder meer in de artikelen 2.14a Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 8 lid 15 Wet Vennootschapsbelasting 1969).

Deze problematiek speelt bijvoorbeeld als vermogen is ondergebracht in een trust of in een (buitenlandse) stichting. De enorme aandacht die in de media is besteed aan de Panama-papers illustreert de maatschappelijke gevoeligheid die bestaat over het afzonderen van vermogen. Wat was daarbij aan de orde en welke gevolgen heeft dat gehad?

En hoe zit het met fiscale transparantie? Het is goed voorafgaand aan het opzetten van een APV-structuur de nodige vragen te stellen. Herstel achteraf kan geld kosten. Al was het maar vanwege de gerichte focus op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en witwassen. In samenwerking tussen onder meer het Openbaar Ministerie, politie, gemeenten en de Belastingdienst worden deze gericht aangepakt. Het is daarbij de vraag welke betekenis doelvermogens in dit verband hebben en welke rol de accountant hierbij heeft.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus hebt u zicht op de verschillende mogelijkheden om vermogen af te zonderen. Daarbij kunt u ook benoemen welke vormgeving leidt tot fiscale transparantie.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt gerichte aandacht besteed aan de juridische structuren die denkbaar zijn om vermogen af te zonderen. Daarbij worden voor- en nadelen geïnventariseerd. Vervolgens wordt vanuit de fiscale wet- en regelgeving beoordeeld wanneer door een structuur heen wordt gekeken en welke gevolgen dat dan heeft.

Ingegaan wordt op:

  • Juridische structuren om vermogen af te zonderen
  • Trust en andere rechtsfiguren
  • De Panama-papers onder de loep genomen
  • Het fiscale onderscheid tussen transparantie en toerekening van inkomen en vermogen.
  • De geldende wet- en regelgeving voor verschillende belastingwetten inkomsten-, vennootschaps-, schenk- en erfbelasting en de invordering.
  • Ondermijning van criminaliteit en aanpak van witwassen.
  • De rol van de accountant bij doelvermogens.
  • Praktijkervaringen en het oordeel van de rechter.

Bestemd voor

Controllers, accountants, fiscalisten, advocaten, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals die meer inzicht willen krijgen in afgezonderde particuliere vermogens en de samenhang tussen vormgeving en transparantie.

Logo Nyenrode

mr. Robert-Jan Roerink werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.et.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut