Oorzakenanalyse voor kwaliteitsverbetering

Inzichten uit de luchtvaart en accountancy *NIEUW*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
30 september 2020, 23 november 2020 - Amsterdam
Tijd
09:30 - 17:00, 09:30 - 12:45
Prijs
€ 980,00 (leden) / € 1.125,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
9 pe-uren

30 september 2020, 23 november 2020 - Amsterdam

Maatregelen om tot verbetering te komen zijn alleen effectief als ze ertoe bijdragen dat de oorzaken van de tekortkomingen worden aangepakt. Die oorzaken speurt u op met een oorzakenanalyse, een onmisbaar instrument voor iedere lerende organisatie.

Een goede oorzakenanalyse is een gestructureerde methode om te begrijpen welke interne en externe factoren invloed hebben op het gedrag van medewerkers en teams. Deze analyse wordt ingezet bij fouten, incidenten maar ook bij auditbevindingen. In de oude stijl blijft het onderzoek beperkt tot het signaleren van een symptoom en het bepalen van 'de schuldige'. Deze aanpak is echter geen garantie dat het probleem in de toekomst voorkomen wordt. Om echt te kunnen leren van fouten is een volledige analyse nodig van die interne- en externe factoren.

In de luchtvaart voert men al vele jaren succesvol oorzakenanalyse uit. Traditioneel richtte men zich daarbij op 'wat ging er fout', inmiddels kijkt men een laag dieper. Denk daarbij aan systeemfouten, procesfouten, commerciële druk en natuurlijk ook de factor ÈmensÉ. Bij dit laatste, brede begrip kijkt men niet alleen naar sociale en psychologische aspecten, maar ook zaken als opleiding en leiderschap worden in de analyse betrokken.

Ook in de accountancy heeft oorzakenanalyse haar intrede gedaan. Zo is er sectorbreed een analyse gemaakt van de factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit. Daarnaast gebruiken individuele accountantsorganisaties de oorzakenanalyse om te komen tot verbeteringsmaatregelen die de kern van gesignaleerde tekortkomingen op te lossen.

Deze schat aan inzichten en ervaringen met oorzakenanalyse in de luchtvaart en accountancy zijn gebundeld in deze nieuwe training die antwoord geeft op de vraag:
Hoe voer je een goede oorzakenanalyse uit en wat zijn daarbij de randvoorwaarden?

Doelstelling

Na deze training:

  1. weet u wat de oorzakenanalysemethodologie inhoudt
  2. weet u wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie van een oorzakenmethodologie
  3. heeft u geoefend met het doen van oorzakenanalyses

Inhoud

De training bestaat uit een trainingsdag waarna deelnemers zelf aan de slag kunnen met oorzakenanalyse en een halve dag waarop deelnemers hun ervaringen kunnen delen en aanvullende handvatten krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen.

De eerste trainingsdag ziet er als volgt uit:

  1. Krijgen van inzicht in de oorzakenanalysemethodologie, gebaseerd op inzichten uit de luchtvaart en accountancy
  2. Het bewust worden van valkuilen en elementen die een oorzakenanalyse juist kunnen vereenvoudigen
  3. Aan de hand van cases oefenen met basistechnieken voor oorzakenanalyses

Na de eerste trainingsdag gaan deelnemers naar huis met een eigen plan van aanpak om oorzakenanalyse binnen de eigen organisatie te implementeren. Zes tot acht weken later volgt een follow-up waarbij we de voortgang en mogelijke knelpunten bespreken.

Bestemd voor

Een ieder die werkt aan continue kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld accountants, compliance officers, medewerkers van vaktechnische bureaus, managers.

Herman Hello

gezagvoerder Boeing 747, vlieginstructeur en onderzoeker. Naast het reguliere vliegen heeft hij 25 jaar diverse management functies vervuld. Herman adviseert al ruim 10 jaar externe partijen die 'the lessons learned' uit de praktijk van veilig vliegen willen projecteren op hun bedrijfstak.

rijfstak. Hij brengt hierbij ook zijn managementervaring in met do's en dont's bij ingrijpende cultuurverandering.

Corine Tol RA Msc Corine Tol

senior manager KPMG Soft Controls. Corine heeft ruime ervaring in het trainen, coachen en ondersteunen van internal en external audit functies bij het onderzoeken van soft controls en het uitvoeren van oorzakenanalyses

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA A. Vivaldistraat 2-8 Amsterdam Telefoonnummer 020-3010301 Website http://www.nba.nl