Webinar Workshop Kennistoets

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
26 mei 2020 - Online ( Is vol)
Tijd
17:30 - 20:15
Prijs
€ 145,00 (leden) / € 145,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, Overheidsaccountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
3 pe-uren
Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef u op voor de wachtlijst.

Deelnemers dienen de actuele (fysieke of elektronische) HRA ter beschikking te hebben.


De NBA heeft, net als in 2017, een nieuwe Kennistoets verplicht gesteld. Vanaf december 2019 is de Kennistoets online, voor 1 juni 2020 dient u de toets met goed gevolg te hebben afgerond.

De Kennistoets bestaat uit 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS 200-899).

Bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden is kennis van de structuur en de toepassing van de NV COS noodzakelijk. Van u wordt verwacht dat u de daarin opgenomen Standaarden begrijpt en kunt vertalen naar de werkzaamheden in de praktijk. Tijdens deze interactieve workshop leggen wij ook verbanden tussen diverse Standaarden en de vertaling ervan naar uw praktijk.

Eerdere deelnemers konden na afloop van deze workshop de Kennistoets efficiënt en met goed gevolg afronden.

Doelstelling

Het inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving te vergroten om daarmee bij te dragen aan het efficiënt en met goed gevolg afleggen van de online Kennistoets.

Inhoud

De regelgeving, die opgenomen is in de Kennistoets staat centraal. Deze wordt besproken, waarbij ook enkele Standaarden meer in detail aan de orde komen. Tussendoor werkt u praktijkvragen uit die geformuleerd zijn in lijn met de vragen in de Kennistoets.

Ook worden de onderdelen genoemd, die uit de rapportages van de Autoriteit Financiële Markten en de Raad voor Toezicht voortvloeien, omdat deze mede de basis vormen voor de samenstelling van de Kennistoets.

Vervolgens wordt een aantal oefenvragen als set doorgewerkt, gebaseerd op de systematiek zoals die ook in de online Kennistoets wordt gehanteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen begripsvragen en toepassingsvragen.

Als onderdeel van de voorbereiding op het afleggen van de Kennistoets, kunt u de in omvang beperkte oefentoets doornemen, die beschikbaar is via MijnNBA.nl.

Onderwerpen
De kennistoets bestaat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS 200-899).

 • VGBA en VIO
 • Wta, Bta en NVKS
 • Algemene uitgangspunten en verantwoordelijkheden - NV COS 200-299
 • Risico-inschatting en het inspelen op ingeschatte risico's - NV COS 300-499
 • Controle-informatie - NV COS 500-599
 • Gebruik maken van de werkzaamheden van anderen - NV COS 600-699
 • Controlebevindingen en rapportering - NV COS 700-799
 • Controlebevindingen en rapportering in het kader van bijzondere controle-opdrachten - NV COS 800-899

  De tijdverdeling in de Workshop is gebaseerd op de verdeling van het aantal in de Kennistoets opgenomen vragen over het betreffende onderwerp.

 • Bestemd voor

  De verplichting van de Kennistoets geldt voor openbaar, intern- en overheidsaccountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening in 2019.

  U dient als intern- of overheidsaccountant de Kennistoets af te leggen, als u deel uitmaakt van een team dat in 2019 een (vrijwillige)(intern) jaarrekeningcontrole uitvoert en wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruikmaken van uw werkzaamheden.

  Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan zowel de aspecten voor intern- en overheidsaccountants alsook openbaar accountants.

  Leo Straathof RA

  Leo Straathofvoormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

  De cursus vindt plaats in E-learning in Online

  Adres

  E-learning 0 Online