Transfer Pricing

In samenwerking met Business Universiteit Nyenrode

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
23 november 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

23 november 2020 - Breukelen Ut

Indien u zich inschrijft voor drie verdiepingscursussen op Business Universiteit Nyenrode met in totaal 9 PE-uren, ontvangt u een korting van 100 euro op de totaalprijs. Bekijk het overzicht van de cursussen in samenwerking met Nyenrode.


De afgelopen jaren is de internationale handel en dienstverlening sterk toegenomen. Hiermee is ook het belang voor veel ondernemingen van een juiste toepassing van de regels van transfer pricing toegenomen. Daarnaast zijn er als gevolg van de OESO-projecten "Base Erosion and Profit Shifting" en "Taxing the Digital Economy" de nodige ontwikkelingen op transfer pricing gebied die een grote impact heeft en nog kan hebben op bedrijven die internationaal actief zijn.

Deze (praktijkgerichte) bijeenkomst is een Introductieductie tot transfer pricing vanuit een fiscaal en economisch perspectief. We bespreken de basistools van transfer pricing in hoofdlijnen, inclusief wat het arm's length beginsel is en hoe dit principe moet worden toegepast. De recente ontwikkelingen komen aan bod, en de belangrijkste verrekenprijsaspecten bij diverse gelieerde transacties (bijvoorbeeld, verlenen van hoofdkantoordiensten en verschaffen van een intragroep lening).

Gedurende de bijeenkomst worden diverse casusposities doorgenomen. Er is ruimschoots de mogelijkheid om praktijkervaringen in te brengen.

In diverse landen voeren de belastingdiensten hun controles op transfer pricing op. Hierbij is het van belang om een goede en juiste documentatie te hebben om eventuele omkering van de bewijslast te voorkomen. U krijgt in deze cursus dan ook aangereikt op welke wijze u een adequaat beleid ontwikkelt, implementeert en documenteert voor transfer pricing.

Doelstelling

Na afloop heeft u op hoofdlijnen kennis van de basistools van transfer pricing. U weet welke aspecten van belang zijn bij het bepalen en beoordelen van verrekenprijzen. Ook weet u de juiste vragen te stellen om verrekenprijsrisico's te identificeren.

Inhoud

Aan de orde komt:

  • Wat is transfer pricing en wat is het belang ervan?
  • Wat zijn de relevante Nederlandse wettelijke bepalingen?
  • Wat is het arm's length principe en hoe moet dit principe worden toegepast?
  • Welke OESO transfer pricing methoden bestaan er en welke methode moet wanneer worden toegepast?
  • Hoe maak je een benchmark?
  • Internationale ontwikkelingen; waaronder de relevante transfer pricing onderwerpen van het OESO 'base erosion and profit shifting' (BEPS) project

Bestemd voor

Controllers, openbare accountants, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, risk managers en auditors in (hoger) financieel management

Logo Nyenrode

mr. drs. Paul Klaassen RA

Accountant en fiscalist bij de Belastingdienst

tingdienst

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut