Regiosessie Samenstellingspraktijk in 2020

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
28 september 2020 - Rosmalen
Tijd
16:30 - 21:00
Prijs
€ 295,00 (leden) / € 340,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

Het jaar 2020 brengt nieuwe regelgeving. Regelgeving die raakt aan het hart van uw kantoor!

De aanpassingen in de VGBA, de Wwft en de AVG gaan door. Ook de Standaard 4410 voor samenstellingsopdrachten en de bijbehorende Handreiking van de NBA, de naleving van wet- en regelgeving met de NV NOCLAR, de ervaringen met de NVKS en de meldplicht(en) van accountants: dat alles vraagt uw aandacht. Wilt u weten welke stappen u kunt nemen, schrijf dan in voor deze Regiosessie Samenstellingspraktijk in 2020 en ga naar huis met nieuwe kennis, inzicht en met praktische handvatten.

In korte tijd en bij u in de regio krijgt u een overzicht van de wijzigingen door de Regiosessie bij te wonen. Ook wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden.

Leerdoelen

U leert de wijzigingen kennen in de regelgeving voor de samenstellingspraktijk op het accountantskantoor en voor de accountant in 2020. Tevens kunt u een eerste toets uitvoeren of over het jaar 2020 is voldaan aan de gewijzigde regelgeving. Na afloop van deze regiosessie kunt u ook aan het werk met deze onderwerpen in uw praktijk.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van wet- en regelgeving per 1 januari 2020 met wijzigingen ten opzichte van 2019
 • Verwachte wijzigingen in de loop van 2020

Verdieping per onderwerp

A. De Samenstellingsopdracht (kernonderwerp)

 • Wijzigingen in vogelvlucht
 • Standaard 4410: alle wijzigingen in detail
 • NBA-Handreiking 1136
 • Vastleggingen in het dossier
 • Samenloop met het Handboek voor het accountantskantoor
 • Nieuwe documenten voor de samenstellingsopdracht (opdrachtbevestiging)
 • Werkprogramma Dossieronderzoek van de Raad van Toezicht
 • Recente tuchtrechtuitspraken over de samenstelpraktijk
 • Adviesopdrachten als verlengstuk van de samenstellingsopdracht
B. De VGBA (kernonderwerp) en de ViO
 • De wijzigingen in de VGBA.
 • Verplicht collegiaal overleg is er weer
 • Het aannemen van gunsten en andere voordelen
 • De wijzigingen in de ViO die relevant kunnen zijn voor de samenstellingspraktijk (kort)
 • Welke werkzaamheden of handelingen zijn gewenst
C. De NV NOCLAR in de praktijk
 • Ervaringen in het eerste jaar van gebruik
 • Dossiervastleggingen
D. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Reikwijdte: welke opdrachten vallen binnen het bereik van de Wwft Wijzigingen in 2019 en 2020
 • Indicatoren voor een melding
 • Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants van het Bureau Financieel Toezicht en van de NBA
 • Jurisprudentie civiel recht en tuchtrecht
E. Meldplicht(en)
 • De toegenomen belangstelling voor de meldplicht Wwft
 • NV NOCLAR
 • Overige wet- en regelgeving
F. De AVG
 • De toegenomen belangstelling voor de privacyregelgeving
 • De AVG
 • De Richtsnoeren AVG
 • De casus "Bekende Nederlander"

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor

Accountants in de samenstelpraktijk

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch in Rosmalen

Adres

Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch Burgemeester Burgerslaan 50 Rosmalen Telefoonnummer (073) 52 19 159 E-mailadres sales@fletcherhotelshertogenbosch.nl