Masterclass Stakeholdermanagement:

in de publieke sector

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2020 - Utrecht
Tijd
10:00 - 16:15
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 575,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie, Organisatie advies
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
5 pe-uren

8 december 2020 - Utrecht

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Het werken met functionarissen in de politiek-bestuurlijke context van de overheid en semi-overheid vraagt specifieke skills van de financial. Het aansluiting vinden bij daar waar zij zijn in timing en prioriteitstelling is fundamenteel aan het effectief kunnen handelen. De financial legt, als het ware, het buizenstelsel aan wat de eigen organisatie duurzaam laat functioneren. Stakeholdermanagement maakt een onontbeerlijk onderdeel uit van dit stelsel in de publieke sector.

Doelstelling

In deze masterclass worden de benodigde competenties en sensitiviteiten uitgewerkt voor het effectief handelen in de publieke arena. Waar liggen de belangen en waar de (potentiele) conflicten? En hoe kun je daar gebruik van maken als financial? Daarnaast verrijken we het inzicht in de opzet en werking van de overheid en semi-overheid. We doen dit aan de hand van actuele voorbeelden en acute dilemma's. We reiken oplossingsrichtingen aan en handvatten voor het aanleren omgevingssensitiviteit.

Inhoud

Het ochtend gedeelte wordt besteed aan een schets van de inrichting en actoren in het brede overheidsdomein (Rijk, Provincie en gemeente): de logica, de belangen. In de middag worden er casussen uitgewerkt en bediscussieerd.

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze masterclass is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

mr. Fred Teeven Fred Teeven

Fred was meer dan een decennium actief als nationaal politicus. Eerst als lid van het Nederlands Parlement en daarna als staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is goed ingevoerd in de politieke aspecten die een rol spelen in de publieke en private sector. In alle functies die hij bekleedde, kreeg hij te maken met media-activiteiten en reputatiemanagement. Fred is een ervaren leider van rechercheteams op strategisch, tactisch en operationeel niveau en is gewend te opereren binnen een brede, internationale context. Fred is medeoprichter en directeur van Verinq, een bureau gespecialiseerd in risicomanagement.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl