Leergang Profilen als communicatietool

Inzicht in (on)bewuste wijzen van communiceren

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
12, 13 oktober 2021, 16 november 2021 - Zaltbommel
Tijd
10:00 - 17:30, 09:00 - 16:30, 09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 1.750,00 (leden) / € 1.950,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Finance in business
18 pe-uren

12, 13 oktober 2021, 16 november 2021 - Zaltbommel

Tussen dag 2 en dag 3 ontvang je oefeningen. Houd rekening met een tijdsbeslag van totaal 6 uur hiervoor. De prijs is inclusief diner en overnachting op dag 1.

Als RC ontvang je het ledentarief.


Profilen geeft inzicht in wanneer mensen andere spanningen ervaren dan tijdens normaal gedrag. De methode analyseert de combinatie van micro-expressies in het gezicht, lichaamstaal en stemgebruik.

Ogen liegen nooit. Zij tonen altijd eerder spanning dan dat je lijf het laat zien en je het kan vertellen. Welke (micro)expressies laat je zelf vaak zien? Wat kunnen we zien en horen bij anderen? Profiling kennis wordt gebruikt door bv politie, justitie en inlichtingendiensten. Ook wervingsbureaus zetten het in als onderdeel van assessments en stresstesten. Het kan toegepast worden bij risicoanalyses, onderhandelingen, acquisitie en 1-op-1 gesprekken.

Wil je je deze methode eigen maken? Dan is het essentieel om je eigen 'kijk' te parkeren. En te beginnen met oordeelloos waarnemen: van jezelf èn van de ander.

Doelstelling

In deze leergang gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Inzicht verkrijgen in meerdere (on)bewuste wijzen van communiceren, zowel bij jezelf als bij anderen
 • Vergroten van je vermogen om te kijken en verbanden te leggen
 • Tools opdoen om dit concreet en praktisch in te kunnen zetten
 • Het sneller (h)erkennen van vormen van afwijkend gedrag en deze kunnen beïnvloeden
 • Inzicht verkrijgen in de manier waarop je zelf overkomt en hoe je de impact van je communicatie kunt vergroten

Inhoud

De leergang bestaat uit 3 dagen, waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn.

Dag 1 en 2 staat in het teken van kennis en vaardigheden opdoen.

 • Leren (her)kennen, oefenen en hanteren van de volgende elementen:
    - micro expressies in het gezicht
    - lichaamstaal
    - stemgebruik
 • De invloed van deze elementen op menselijke communicatie
 • Onderzoek en inzet van je persoonlijke dynamiek in relatie tot die van je gesprekspartner(s)
 • Toepassen, oefenen en feedback geven

Na deze twee intensieve dagen is er een periode van 5 weken tot dag drie. In tussenliggende weken ga je aan de slag met opdrachten in je eigen, dagelijkse praktijk. Je houdt contact met de andere deelnemers van de leergang en geeft elkaar feedback. Houd rekening dat je in totaal ongeveer 6 uur besteedt aan deze opdrachten.

Op de derde dag gaan we de hele dag actief profilen.

Bestemd voor

Iedere finance professional die zich een nieuwe wijze van communiceren eigen wil maken om gesprekken sneller en beter te kunnen duiden en regisseren.

Kirsten Heukels

Kirsten Heukels

Kirsten is zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation. Sinds 2000 is Kirsten actief als geregistreerd MfN mediator in arbeidsgeschillen en echtscheidingen. Daarnaast is zij gecertificeerd extern vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit), trainer, coach en profiler (het analyseren van mensen op basis van de micro expressies in het gezicht, in combinatie met lichaamstaal en stemgebruik). Voorts is zij opgeleid en actief op het gebied van kinetische ondervraging alsook crisis- en gijzelingsonderhandelingen. Rechtszekerheid voor allen is haar rode draad.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2 in Zaltbommel

Adres

Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2 Hogeweg 65 Zaltbommel Telefoonnummer (0418) 79 90 90 E-mailadres info@zaltbommel.valk.com