Mastercourse Publieke Sector 2021

Ketenkracht: kwaliteit de hele keten door

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
24, 25, 26 november 2021 - Driebergen-Rijsenburg
Tijd
09:30 - 19:15, 09:00 - 18:45, 09:00 - 15:30
Prijs ex. btw
€ 1.995,00 (leden) / € 2.295,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
21 pe-uren

24, 25, 26 november 2021 - Driebergen-Rijsenburg

Deelname aan het programma omvat ook tweemaal een avondsessie en is inclusief twee overnachtingen

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


De Mastercourse Publieke Sector 2021 gaat over ketenkracht: kwaliteit de hele keten door. Wat vormt een keten en welke (verschillende) doelen heeft de keten te realiseren? Hoe krijg je overzicht en wie voert wanneer de regie? We schetsen de pilots die worden uitgevoerd en de ontwikkelingen, ook in Europees verband, om met elkaar de beste invulling te geven aan de maatschappelijk opdracht waar we voor staan.

De financial werkzaam in het publieke domein legt, als het ware, het buizenstelsel aan in de organisatie en daarmee ook in de keten wat het duurzaam functioneren mogelijk maakt. Wat wordt er van de financial verwacht en hoe kan hij/zij meer ruimte creëren om het buizenstelsel zo optimaal toekomstbestendig te houden?

Doelstelling

In deze Mastercourse gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • overzicht krijgen van overzicht van de ketens waarbinnen de organisatie opereert
 • grip krijgen op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen deze ketens
 • inzicht opdoen in het belang van niet-financiële informatie in de organisatie en in de keten
 • begrip krijgen van de verschillende verantwoordingswijzen: de huidige (on)mogelijkheden en de te verwachten mogelijkheden
 • inzicht opdoen van pan-Europese ontwikkelingen in het publieke domein
 • grip krijgen op de eigen rol van financial: welke ruimte kun je zelf creëren?

Inhoud

Mastercourse Publieke Sector 2021 gaat over:

 • overzicht krijgen en regie nemen in de keten
 • het belang van niet-financiële informatie in en over de keten
 • verantwoorden op andere wijzen; de huidige (on)mogelijkheden
 • ontwikkelingen in de publieke sector in de rest van Europa
 • ruimte creëren voor duurzaam functioneren van de organisatie

Lees hier het programma van de Mastercourse Publieke Sector

Lees hier de tijdsplanning van de Mastercourse Publieke Sector november 2021

www.nbaopleidingen.nl/globalassets/programma/november-2021-tijdsplanning-mastercourse-publieke-sector.pdf">Lees hier de tijdsplanning van de Mastercourse Publieke Sector november 2021

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

prof. dr. Francois van Schaik RA

Frans van SchaikFrans van Schaik is global leader public sector accounting and auditing van Deloitte. Hij adviseert het IMF en de Wereldbank en vele landen over de hele wereld inzake verbetering van de financiële verslaggeving door overheden. Hij is hoogleraar management accounting aan de Universiteit van Amsterdam en is lid van de Consultative Advisory Group van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS Board). Frans van Schaik heeft meer dan 50 artikelen geschreven over financiële verslaggeving door overheden en intergouvernementele organisatie.

dr. Maarten Dees RA Martin Dees

Martin is strategisch adviseur accountancy bij de Algemene Rekenkamer. Hij was ook werkzaam bij KPMG accountants en het ministerie van Financiën.

Hij studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de VU. In 2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op het onderwerp externe verslaggeving van publieke organisaties. Van 2010 tot 2014 was hij hoogleraar public sector auditing en accounting aan Nyenrode Business University. Hij vertegenwoordigde de Algemene Rekenkamer in diverse internationale en nationale commissies en werkgroepen.

Hij schrijft geregeld artikelen op zijn vakgebied, en treedt vaak op als docent en presentator. In 2019 publiceerde hij met Dr. Martin de Bree het TPC-artikel ÈComplexiteit vraagt om een andere manier van regels makenÉ.

drs. Eva van Wijngaarden Eva van WijngaardenEva van Wijngaarden werkt als management consultant op het gebied van risicomanagement en auditing en benadert deze onderwerpen vanuit een gedragsmatige invalshoek. Hierbij past zij gedragswetenschappelijke kennis toe om de kloof tussen papier en praktijk te dichten. Daarnaast is zij gastdocent op Nyenrode en verzorgt zij daar het college 'De grenzen van rationaliteit' voor studenten Advanced Auditing.
drs. Frans van Rheenen Frans van Rheenen

Frans is eigenaar van Timpulse BV; een advies- en trainingsbureau in klantgericht denken en werken. Uitgerust met vele krachtige praktijkverhalen, die hij in diverse innovatieve werkvormen tijdens zijn trainingen gebruikt, gidst, empowert en verbindt Frans mensen op alle niveaus en in groepen. Hij weet de kracht in een team los te maken door pro-activiteit als leidend principe centraal te stellen. Frans is adviseur, trainer en coach van mensen die meters willen maken en die veranderingen niet schuwen. Mensen die op zoek zijn naar ideeën en inspiratie om met elkaar te verbinden.

drs. Sikko Bruinsma RA Sikko Bruinsma

Voor KPMG Health is Sikko de trekker van het dossier Horizontaal Toezicht. Naast de vele opdrachten op het gebied van invoering van Horizontaal Toezicht, houdt Sikko zich tevens bezig met risicomanagement, business planning, financiële functie en het verbeteren van de interne auditfunctie. Expertisegebieden: financiële vraagstukken, horizontaal toezicht, governance, interne audit, kostenonderzoeken, care en cure instellingen.

drs. Joop Pot Joop Pot

Joop zijn werkzaamheden bij het ministerie van Financiën, de Rijksgebouwendienst, de Raad voor de Rechtspraak en het College van PG's maken hem tot een veelgevraagd adviseur op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Regie op IT, de inbedding van IT in de organisatie in relatie tot zowel het primair proces als de overige bedrijfsvoeringsaspecten, staan hierbij centraal. Expertisegebieden: financiën en economie, IT-regie, besturingsvraagstukken, toezichtsarrangementen.

Wouter Hart Wouter Hart

Wouter Hart is oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Auteur van (oa): Verdraaide organisaties en Anders vasthouden.

Endymion Struijs RA

Endymion Struijsis Registeraccountant en IT auditor. Zijn expertise ligt op het terrein van ISA/NL-GAAS, NL GAAP/Titel 9 Boek 2 BW, IFRS, ISAE 3402, Internal Audit en IT Audit en wordt gekenmerkt door een dominante externe stakeholdersbasis, zoals financiële investeerders, financiers en toezichthouders. Endymion is co-founder en voorzitter van St. STUDIOAMS, docent bij Permanente Educatie Amsterdam, bestuurslid van de NBA Ledengroep Openbare Accountants (LOA) en actief binnen de Designlab Faculties van de NBA.

De cursus vindt plaats in Buitenplaats Bergse Bossen in Driebergen-Rijsenburg

Adres

Buitenplaats Bergse Bossen Traaij 299 Driebergen-Rijsenburg Telefoonnummer (0343) 52 81 50 E-mailadres banqueting@bergsebossen.nl