Nationale verslaggevingsdag

Over externe verslaggeving en meer

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 juni 2021 - Den Dolder
Tijd
10:00 - 17:30
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

17 juni 2021 - Den Dolder

Topsprekers op het gebied van verslaggeving op 1 dag bij elkaar! Naast externe verslaggeving worden ook overige relevante ontwikkelingen besproken.

Nationale Verslaggevingsdag beperkt zich niet tot de verslaggeving van de jaarrekening. Zo mag je ook rekenen op niet-financiële verslaggeving. Kortom het brede gebied waar organisaties in Nederland mee van doen hebben als het gaat om verantwoording naar de maatschappij.

De nadruk ligt op organisaties die vallen onder NL GAAP, ontwikkelingen op het gebied van IFRS worden besproken voorzover zij van invloed (gaan)zijn voor de nationale regelgeving.

Doelstelling

Je krijgt van topsprekers de laatste actuele ontwikkelingen op het terrein van NL GAAP en overige relevante ontwikkelingen op het gebied van nationale regelgeving. Door de casuïstiek van de sprekers krijg je handvatten om deze kennis toe te passen voor de eigen organisatie of om je klanten hierover te adviseren.

Inhoud

Het voorlopige programma voor 2021 kent de volgende onderwerpen;

 • Niet financiële informatie - Martijn Bos
 • Voorziening groot onderhoud - boekjaar 2019 en aansluiting IFRS - Martin Hoogendoorn
 • Bestuursverslag; kwaliteit verslag en deponering - Ton Meershoek
 • IFRS 16 Leasing, vrijwillig toe te passen RJ 299 - Francesca Mather
 • Elektronisch deponeren - Willem Geijtenbeek
 • IFRS 15 - RJ 270: Omzet verantwoording - Maarten Pronk
 • Actualia RJ en RjK - Peter Sampers
 • Uw dagvoorzitter is prof. dr. Martin Hoogendoorn RA.

  Het definitieve programma wordt z.s.m. op deze site gepubliceerd.

  Bestemd voor

  Professionals met interesse voor externe verslaggeving en die te maken hebben met organisaties die vallen onder NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving).

  prof. dr. Peter Sampers RA senior accoutning officer DSM, buitengewoon hoogleraar financial accounting Universiteit Maastricht
  dr. Maarten Pronk PricewaterhouseCoopers, accounting & valuation advisory services
  prof. dr. Martin Hoogendoorn RA hoogleraar externe verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Ton Meershoek RA RC MSc Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit
  drs. Francesca Mather RA
  drs. Martijn Bos

  Beleidsmedewerker Verslaggeving en Audit; Eumedion

  De cursus vindt plaats in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

  Adres

  Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg 10 -b Den Dolder Telefoonnummer (035) 666 85 41 E-mailadres receptie@esh.nl