Leergang deelnemingen en consolidatie

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
24, 31 maart 2021, 7 april 2021 - Online
Tijd
09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00
Prijs
€ 995,00 (leden) / € 1.195,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental
Accountancy
18 pe-uren

24, 31 maart 2021, 7 april 2021 - Online

NB: Indien de situatie rondom Corona dat vereist, gaat deze leergang als Webinar door.

U ontvangt voor aanvang van de leergang het boek 'Administratie van deelnemingen en consolidatie'.

RC's genieten van het gereduceerde leden tarief.


Controllers, en accountants (in business) worden in hun dagelijkse praktijk vaak gevraagd naar het beoordelen en de verwerking van kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor organisaties. In deze leergang komen deelnemingen en consolidatie zowel nationaal als internationaal uitgebreid aan bod conform de huidige en toekomstige wet- en regelgeving in Nederland en volgens IFRS en middels praktijkgerichte casussen. U ontvangt het boek 'Administratie van deelnemingen en consolidatie' dat de leidraad vormt voor de theorie en de te behandelen casuïstiek.

Doelstelling

Na het afronden van deze leergang beheerst u de verwerking van alle kapitaalbelangen en consolidatie volgens de Nederlandse verslaggevingseisen en volgens IFRS.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • administratieplicht en deelnemingen
 • kapitaalbelangen c.s., waardering en toepasselijke grondslagen
 • deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de bijbehorende administratie
 • consolidatie (integrale consolidatie van 100 procent, niet 100 procent- deelnemingen en middellijke deelnemingen)
 • consolidatievrijstellingen
 • proportionele consolidatie in Nederland
 • de verwerking van up-, down- en sidestream transacties
 • buitenlandse deelnemingen
 • fusies en overnames, de administratieve verwerking
 • het geconsolideerde kasstroomoverzicht
 • consolidatie en verwerking van kapitaalbelangen volgens IFRS: IFRS 10, 11 en 12 en IAS 28

Voor aanvang en na elke bijeenkomst ontvangt u enkele voorbereidingsopdrachten. Bent u accountant in business dan kunt u de voorbereidingsuren als zelfstudie-uren registeren binnen uw PE-verplichting.

Deelnemers ontvangen voor aanvang van de leergang het boek 'Administratie van deelnemingen en consolidatie'.

Bestemd voor

Controllers, accountants (in business werkzaam) in het MKN en in de internationale praktijk.

drs. Stefan Betting RA

Stefan Betting drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online