Online training DCF-bedrijfswaardering in 1 dag

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
22 april 2021 - Online
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 425,00 (leden) / € 475,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

22 april 2021 - Online

Neem uw eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd.

Als RC ontvangt u het ledentarief


Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en is in hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico's. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt veelal gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming: omzetgroei, brutomarges, kostendrijvers, operationele en nettowinst, werkkapitaal, investeringen, en vrije kasstromen. Aan de hand van een analyse van het verleden en een toekomstvisie kunnen consistente financiële projecties gemaakt worden, waarbij een naadloze koppeling tussen winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht gecreëerd wordt.

Uit de financiële projecties kan een discounted cashflow (DCF) model opgesteld worden. DCF-modellen worden in de praktijk veelvuldig gebruikt om de waarde van een onderneming te bepalen. Volgens deze waarderingsmethode bepaalt de som van de toekomstige kasstromen de waarde van de onderneming op basis van de in het model toegepaste toekomstvisie.

Tijdens deze online cursus zullen de deelnemers aan de slag gaan met een geïntegreerde casus in Excel.

Doelstelling

Leerdoelen

Je bent werkzaam als financieel adviseur en houd je onder andere bezig met het waarderen van ondernemingen. Je wil je kennis van bedrijfswaardering op basis van de discounted cash flow methode verdiepen en meer inzicht krijgen in de achtergronden van deze methode. Daarnaast wil je de uitkomst van een DCF model vertalen in zogenaamde waarderings multiples en deze op juiste wijze interpreteren.

Inhoud

  • Structuur van het financiële model van de casus en analyse van de historische cijfers
  • Opstellen van consistente tabellen ten aanzien van autonome groei, marges, kostendrijvers, werkkapitaal, liquiditeiten en financieringsbehoeftes
  • Het opstellen van een kasstroomoverzicht vanuit de winst- en verliesrekening en de balans.
  • Het laten sluiten van de balans middels iteratieve berekeningen waarbij een r/c-faciliteit voorkomt dat de kaspositie negatief kan worden en automatisch de juiste financiële lasten berekend worden.
  • Het maken van financiële projecties
  • Het integreren van een DCF-analyse in het financiële model
  • Methodes om de gemiddelde gewogen vermogensvoet van een onderneming te bepalen
  • Het toepassen van scenario en gevoeligheidsanalyses
  • Het vertalen van een DCF-waardering in zogenaamde waarderings 'multiples' zoals koers-winstverhouding, en enterprise value gerelateerde multiples.

Bestemd voor

Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants. Vereiste voorkennis c.q vaardigheden: Excel en de inhoud van de cursus:

'Value based management: waardering onderneming'

Attentie: omdat je tijdens de training met mede cursisten in groepjes aan de slag gaat met Excel, is het aan te raden om Excel en Zoom op dezelfde laptop/PC te gebruiken.

drs. Frans van Laar

Frans van LaarFrans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online