Webinar FinOps Hoe beoordeel je een IT-investering

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
15 april 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00
Prijs
€ 150,00 (leden) / € 200,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, IT & Data, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
2 pe-uren

15 april 2021 - Online

Als RC ontvangt u het ledentarief


Dit webinar is onderdeel van de reeks FinOps-trainingen die financials helpt om in control te komen van hun IT-kosten.

Doelstelling

In deze FinOps-training leer je hoe je op een gestructureerde manier van werken een IT-investering kan beoordelen.

Inhoud

Steeds meer investeringen hebben geheel of gedeeltelijk met IT te maken. Sterker nog, investeringen die niet op enige manier IT raken, zijn tegenwoordig redelijk uitzonderlijk. Om als financial een oordeel te geven over een IT-investering heb je naast een zekere IT-kennis ook een specifieke aanpak of manier van werken nodig.

Wij hanteren een kort cyclische aanpak waarbij we steeds kijken naar probleem, technische oplossing, (strategische) wenselijkheid en financiële haalbaarheid. We benadrukken het belang van het documenteren van feiten, aannames en onzekerheden met een IT-kostenmodel. Deze vastlegging helpt om te groeien in volwassenheid van je investeringsproces en ondersteunt tevens de analyse van afwijkingen nadat de investeringen zijn gedaan. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de uitloop van een project, het hoger uitvallen van kosten en het opleveren van meer of minder functionaliteit dan afgesproken.

Het gebruik van een IT-kostenmodel vergroot de snelheid en betrouwbaarheid van het maken van investeringsbeslissingen, business cases en forecasts en helpt je bij het koppelen van kosten aan waarde.

Het resultaat van deze werkwijze is dat je een weloverwogen oordeel over de investering kan geven en daarbij de onzekerheden goed begrijpt. Eventuele latere afwijkingen zijn te herleiden tot de eerder genomen beslissing. Dit is een prima uitgangspositie om steeds beter in control te zijn van IT-uitgaven en de waarde die met IT geleverd wordt.

Bestemd voor

Finance professionals die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor IT-investeringen.

Dit webinar is onderdeel van een reeks FinOps-trainingen die financials helpt om in control te komen van hun IT-kosten. Het is mogelijk om de trainingen apart te volgen maar wij raden aan om de hele reeks te volgen. Hieronder de opbouw:

Webinar FinOps Essentiële IT-taal voor financials
Webinar FinOps bouw een betrouwbaar IT-kostenmodel
Webinar FinOps Hoe beoordeel je een IT-investering

drs. Vincent Hagedoorn RA Vincent

Vincent Hagedoorn heeft gewerkt bij Ernst & Young Accountants. De afgelopen 5 jaar heeft hij als CFO Global Infrastructure bij ING Bank NV gewerkt. Bij ING heeft Vincent een nieuwe manier van werken ontwikkeld die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van beter inzicht in IT kosten. Belangrijk uitgangspunt is een gedegen financieel technisch begrip van de waarde van services en diensten te verkrijgen om deze vervolgens aan een kostprijs te verbinden.

ing. Dick Kleijn BSc Dick Kleijn

Dick heeft meer dan 20 jaar IT-ervaring in technische en commerciële functies. Zo heeft hij cloudoplossingen geleverd aan accountantskantoren en was hij 'product owner' van het financiële platform voor de wereldwijde private cloud services van ING Bank NV.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online