Pack PE

Gebruikerscursus en praktijktoepassing

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 maart 2022 - Amsterdam
Tijd
09:30 - 18:00
Prijs ex. btw
€ 495,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
IT & Data
Bestemd voor
MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

8 maart 2022 - Amsterdam

Neem een laptop mee waarop je het programma PACK-PE heb staan.


PACK PE-KE (Petites Entitiés-Kleine Entiteiten) is een softwaretoepassing die is ontwikkeld door de Franse beroepsorganisatie van accountants (CNCC) en na de Belgische beroepsorganisatie (IBR) ook door de NBA aan haar leden ter beschikking is gesteld.

PACK PE-KE is bedoeld om de accountant een hulpmiddel te bieden, gebaseerd op de internationale controlestandaarden (IS's), om zo:
1)   de stappen in het controleproces bij kleinere bedrijven te structureren en
2)   het vastleggen van de uit te voeren controlewerkzaamheden te vergemakkelijken.

De tool bestaat uit een aantal vragenlijsten, werkformulieren en controlestandaarden in Microsoft Excel en Word. Nieuwe gebruikers van PACK-PE worden geadviseerd om deze cursus te volgen om de tool op een juiste wijze te kunnen gebruiken.

Doelstelling

Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen en kent de volgende doelstellingen.
a) Juist gebruik van de softwaretoepassing PACK-PE.
b) Bekend met relevante wet/regelgeving en dossiervorming aan de hand van concrete casus.

Inhoud

De training bestaat uit twee onderdelen. Tijdens de ochtend staan we vooral stil bij de instructie voor gebruik en beheer van PACK-PE en de logica van de tool in relatie tot het controle proces. Na de lunch ga je aan de slag met een casus waarbij de relevante wet/regelgeving alsook dossiervorming de aandacht krijgen.

Bestemd voor

Accountants en overige collega's die gebruik (willen) maken van PACK-PE.

mr. drs. Winfred Merkus RA Oprichter van en partner bij een mkb accountantsorganisatie, docent bij Nyenrode

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA A. Vivaldistraat 2-8 Amsterdam Telefoonnummer 020-3010301 Website http://www.nba.nl