Externe verslaggeving: vastgoed

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2021 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs ex. btw
€ 395,00 (leden) / € 470,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

8 december 2021 - Nieuwegein

Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt deze cursus als webinar verzorgd.


De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening.

Doelstelling

U bent op de hoogte van huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf.

Inhoud

Presentatie, waardering en toelichting van:

 • Materiële vaste activa
 • Vastgoedbeleggingen
 • Voorraden en onderhanden werken
 • Onderhanden projecten
 • Financiële vaste activa (onroerend goed bv)
 • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen
 • Leasing
 • Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen
 • Vrijstellingen kleine rechtspersonen
 • Veel casussen en praktijkvoorbeelden

Daarbij behandelen we de volgende wet- en regelgeving :

 • Richtlijnen RJ Jaareditie 2015, voor boekjaren op of na 1/1/2016
 • Richtlijnen RjK Jaareditie 2015, voor boekjaren op of na 1/1/2016
 • Relevante RJ-uitingen 2016 en 2017 tot en met augustus 2017
 • Relevante wetteksten en besluiten
 • Relevante wijzigingen in de RJ en RjK-richtlijnen voor boekjaar 2017
 • Relevante jurisprudentie

Bestemd voor

Mkb-accountants.

drs. Stefan Betting RA

Stefan Betting drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl