Psychologie van de oordeelsvorming

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 december 2021 - Sassenheim
Tijd
10:00 - 17:45
Prijs ex. btw
€ 695,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

2 december 2021 - Sassenheim

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Oordeelsvorming vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van financials. En vindt plaats op veel meer momenten dan dat we ons bewust zijn. Toch staan we onvoldoende stil bij de manier waarop allerlei psychologische processen deze oordeelsvorming beïnvloeden. Financials zien zichzelf vaak als rationele en objectieve beslissers, maar is dat wel zo?

In deze cursus wordt kennis over de oordeelsvorming vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek toegepast op de financial. Hoe oordelen mensen? Welke valkuilen kunnen deze oordeelsvorming (al-dan-niet onbewust) beïnvloeden? En hoe kun je je intuïtie effectief inzetten?

Doelstelling

In deze cursus adresseren we de volgende leerdoelen:

  • het kennismaken met oordeelsvorming vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek
  • leren hoe mensen oordelen
  • het herkennen van de belangrijkste valkuilen (zowel op individueel als op groepsniveau)
  • het, vervolgens, leren voorkomen van deze valkuilen ter verbetering van je oordeelsvorming
  • leren onder welke voorwaarde intuïtie gebruikt kan worden
  • leren welke mogelijkheden er zijn om de oordeelsvorming te verbeteren

Inhoud

Op basis van psychologische theorie en praktische voorbeelden uit de publieke sector bespreken we hoe het oordeelsvormingsproces bij mensen werkt. De meest recente kennis vanuit de psychologie wordt gecombineerd met kennis over de werkwijze van financials. Er wordt geen psychologische voorkennis verondersteld: de te behandelen theorie is op instapniveau (basis).

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij overheden en andere organisaties in de publieke sector.

dr. Annemarie Wennekers Annemarie Wennekerssociaal psycholoog, gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Edwin Hummel EMIA RO RE CISA Edwin Hummelauditmanager Auditdienst Rijk en buiten-provendus aan de Radboud Universiteit

De cursus vindt plaats in Van der Valk Sassenheim-Leiden in Sassenheim

Adres

Van der Valk Sassenheim-Leiden Warmonderweg 8 Sassenheim Telefoonnummer (0252) 21 90 19 E-mailadres banqueting@sassenheim.valk.com