Psychologie van de oordeelsvorming - online

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
25 mei 2021, 1 juni 2021 - Online
Tijd
09:30 - 13:00, 09:30 - 13:00
Prijs
€ 620,00 (leden) / € 720,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

25 mei 2021, 1 juni 2021 - Online

Deze online training bestaat uit twee dagdelen en heeft een voorbereidende opdracht voor zowel de eerste als te tweede dag.

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Oordeelsvorming vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van financials. En vindt plaats op veel meer momenten dan dat we ons bewust zijn. Toch staan we onvoldoende stil bij de manier waarop allerlei psychologische processen deze oordeelsvorming beïnvloeden. Financials zien zichzelf vaak als rationele en objectieve beslissers, maar is dat wel zo?

In deze cursus wordt kennis over de oordeelsvorming vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek toegepast op de financial. Hoe oordelen mensen? Welke valkuilen kunnen deze oordeelsvorming (al-dan-niet onbewust) beïnvloeden? En hoe kun je je intuïtie effectief inzetten?

Doelstelling

In deze cursus adresseren we de volgende leerdoelen:

  • het kennismaken met oordeelsvorming vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek
  • leren hoe mensen oordelen
  • het herkennen van de belangrijkste valkuilen (zowel op individueel als op groepsniveau)
  • het, vervolgens, leren voorkomen van deze valkuilen ter verbetering van je oordeelsvorming
  • leren onder welke voorwaarde intuïtie gebruikt kan worden
  • leren welke mogelijkheden er zijn om de oordeelsvorming te verbeteren

De online training bestaat uit twee dagdelen. Vooragaand ontvangt u een voorbereidende opdracht. Ná de eerste bijeenkomst ontvangt u, ter voorbereiding van de tweede bijeenkomst, ook een aantal (kleine) huiswerkoprachten.

Inhoud

Op basis van psychologische theorie en praktische voorbeelden uit de publieke sector bespreken we hoe het oordeelsvormingsproces bij mensen werkt. De meest recente kennis vanuit de psychologie wordt gecombineerd met kennis over de werkwijze van financials. Er wordt geen psychologische voorkennis verondersteld: de te behandelen theorie is op instapniveau (basis).

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij overheden en andere organisaties in de publieke sector.

dr. Annemarie Wennekers Annemarie Wennekerssociaal psycholoog, gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Edwin Hummel EMIA RO RE CISA Edwin Hummelauditmanager Auditdienst Rijk en buiten-provendus aan de Radboud Universiteit

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online