Masterclass internal control

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
5 oktober 2021 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 17:30
Prijs ex. btw
€ 795,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
7 pe-uren

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht


De vraagstukken binnen organisaties worden steeds complexer. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering, efficiëntie van bedrijfsprocessen en toenemende internationale karakter door globalisering staan op gespannen voet met elkaar. Het is voor organisaties essentieel om hiermee rekening te houden bij het ontwerpen van een goed functionerend internal control systeem. Dit voorkomt onverwachte obstakels en verrassingen die het realiseren van strategische doelen in de weg staan. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in projecten die moesten leiden tot betere risicobeheersing. Maar heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd?

De Masterclass internal control bouwt voort op zowel de traditionele control systemen (Starreveld) als meer recente (theoretische) concepten en modellen (zoals COSO en Simons), waarbij aandacht wordt besteed aan de toepasbaarheid in uw dagelijkse praktijk. Organisaties moeten namelijk steeds vaker uitleggen op welke effectieve en efficiënte wijze de interne beheersing is georganiseerd. Maar hoe kan dit tegenwoordig geregeld worden?

  Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is de mix van formele en informele (softe) beheersmaatregelen die kan worden toegepast?
 • Hoe bepaal je of de mix van beheersmaatregelen goed is voor een organisatie?
 • Hoe identificeer je risico's in het licht van de strategie?
 • Hoe houd je rekening met de organisatiecultuur in de organisatie?
 • Wat betekenen actuele ontwikkelingen (cultuurveranderingen, diversiteit, opkomst integrated reporting, etc) voor de mix van beheersmaatregelen?

Doelstelling

Het volgen van de masterclass internal control maakt het u mogelijk om met een frisse blik (opnieuw) te kijken naar de bestaande mix van maatregelen om control problemen te voorkomen of tijdig te signaleren. De masterclass biedt een integratie tussen governance, risicomanagement en compliance.

Inhoud

In deze masterclass komt ondermeer aan de orde:

 • interne beheersing (en actuele ontwikkelingen)
 • integratie tussen governance, risicomanagement en compliance en lange termijn waardecreatie invloed van regulering op de eisen van interne beheersing
 • inhoud
 • in control, wanneer ben je dat?
 • cultuur

Bestemd voor

Controllers, accountants, compliance officers, managers internal control en (risico) managers.

Logo Nyenrode

drs. Remko Renes RA assistent professor corporate governance bij Nyenrode Business Universiteit.
drs. Marlies de Vries RA

Marlies de Vries Director Controlling & Assistant Professor in Accounting, Auditing and Control bij Nyenrode Business Universiteit.

drs. Jennifer Kuiper RA MSC CMA Jennifer Kuiper

Jennifer is werkzaam voor Nyenrode Business School als kerngroeplid en docent accounting information systems: risk, cultuur & gedrag. Met de kerngroep is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vak en masterclasses. Daarnaast is Jennifer docent voor de Master Controlling en Executive Master Finance & Control. Jennifer is in de praktijk werkzaam op het snijvlak van lange termijn waardecreatie, cultuur, informatievoorziening, IT, data, processen, ketens en opleiden, voor zowel profit als not-for-profit organisaties.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut