DCF - bedrijfswaardering

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 oktober 2021 - Utrecht
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 495,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

13 oktober 2021 - Utrecht

Neem je eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd.

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden.

Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en in grote hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico's. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt vaak gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen, geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming: omzetgroei, brutomarges, kostendrijvers, operationele en nettowinst, werkkapitaal, investeringen en vrije kasstromen.

Aan de hand van een analyse van het verleden en een toekomstvisie kunnen consistente financiële projecties gemaakt worden, waarbij een naadloze koppeling tussen winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht gecreëerd wordt.

Uit de financiële projecties kan een discounted cashflow (DCF) model opgesteld worden. DCF-modellen worden in de praktijk veelvuldig gebruikt om de waarde van een onderneming te bepalen. Volgens deze waarderingsmethode bepaalt de som van de toekomstige kasstromen de waarde van de onderneming op basis van de in het model toegepaste toekomstvisie.

Continuïteit is het uitgangspunt van een DCF waardering. De impliciete veronderstelling van DCF waarderingen is die van 'going concern'; de onderneming blijft voor altijd bestaan en de waarde daarvan wordt uitgedrukt in de eindwaarde ('terminal value').

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Verdiepen van kennis van bedrijfswaardering op basis van de DCF-methode
 • Inzicht verkrijgen in de achtergronden en denkkaders van de DCF-methode
 • Hoe DCF waardering gebruiken als een gerede kans bestaat dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar is of komt
 • Leren vertalen van de uitkomst van een DCF model in waarderingsmultiples en deze op juiste wijze interpreteren

Inhoud

Tijdens deze cursus zullen de deelnemers aan de slag gaan met een geïntegreerde casus in Excel. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

 • Structuur van het financiële model van de casus en analyse van de historische cijfers
 • Consistente tabellen ten aanzien van autonome groei, marges, kostendrijvers, werkkapitaal, liquiditeiten en financieringsbehoeftes
 • Kasstroomoverzicht vanuit de winst- en verliesrekening en de balans
 • Sluiten van de balans middels iteratieve berekeningen
 • Financiële projecties
 • Integreren van een DCF-analyse in het financiële model
 • Bepalingsmethodes van de gemiddelde gewogen vermogensvoet van een onderneming
 • Toepassen van scenario- en gevoeligheidsanalyses
 • Vertalen van een DCF-waardering in zogenaamde waarderingsmultiples

De veronderstelde voorkennis voor deelname aan deze cursus is de stof zoals behandeld in de cursus 'Value based management: waardering onderneming'. Dit betreft zowel de inhoud als de daarin behandelde Excel vaardigheden.

Bestemd voor

Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants.

Mocht je eerst een gedegen introductie van het onderwerp willen, woon dan het webinar DCF Bedrijfswaardering bij. Dit is een pittige, 2-uur durende schets van de DCF mogelijkheden en kansen.

drs. Frans van Laar

Frans van LaarFrans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl