Organisatie en cultuur: Angstculturen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
3 november 2021 - Online
Tijd
09:00 - 12:15
Prijs ex. btw
€ 225,00 (leden) / € 275,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Overheidsaccountants, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

3 november 2021 - Online

Mocht je de hele reeks willen bijwonen, stuur een mailtje naar opleidingen@nba.nl en wij maken jouw inschrijving in orde. De laatste module krijg je in dat geval van ons cadeau.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Organisatiecultuur is een veelbesproken onderwerp en krijgt steeds meer aandacht. Waar begin je als je kennis op wil doen over iets dat vooral een containerbegrip lijkt? Wat is een organisatiecultuur eigenlijk? Hoe herken je de jouwe? En belangrijker: hoe krijg je concrete handvatten om morgen verschil te kunnen maken op dit terrein?

Tijdens dit webinar bespreken we de impact van angst op het functioneren van de organisatie. Herken je de signalen van angst? Wanneer mensen angstig zijn durven ze niet snel de stap te nemen naar hun leidinggevende of vertrouwenspersoon. Hierdoor is het des te belangrijker dat je zelf in staat bent angst tijdig te signaleren en aan te pakken.

Doelstelling

We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in welke rol angst speelt in het menselijk gedrag
  • Begrijpen waarom mensen bang worden op het werk
  • Grip krijgen op wanneer angst gezond is en wanneer het schadelijk wordt
  • Begrijpen wanneer je met recht kunt spreken van een angstcultuur en wanneer dat label onterecht is
  • Begrijpen hoe je angst(cultuur) kunt herkennen
  • Tools en handvatten opdoen voor preventieve en curatieve acties die je kunt ondernemen
  • Inzicht krijgen in welk verschil je kunt maken in jouw functie en waar de beperkingen liggen

Inhoud

Regelmatig speelt angst een rol in een verstoorde dynamiek in organisaties. Met deze training heb je de kennis in handen om eventuele veiligheids- en vertrouwensproblematiek in je organisaties zichtbaar en tastbaar te maken. Adviseur en cultuuronderzoeker Peter Fijbes geeft praktische handvatten, concrete aanknopingspunten en heldere tekens aan de wand waarmee je direct aan de slag kunt. Angst bestrijden begint namelijk met angst herkennen. Natuurlijk komen de grijze gebieden, dilemma's en ondoorzichtigheden die bij het onderwerp angst(cultuur) komen kijken ook aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden gaat de inhoud leven.

Bestemd voor

Iedere accountant in business, controller, of toezichthouder die de organisatiecultuur wil onderzoeken, evalueren en een rol vervult (of wil vervullen) in het in kaart brengen van de cultuur binnen de eigen organisatie.

Lees het interview met Peter Fijbes

Peter Fijbes is de auteur van het boek Angstcultuur: krijg grip op angst in organisaties. In zijn boek geeft Fijbes een heldere definitie van angstcultuur en omschrijft hij hoe die ontstaat en wat de gevolgen ervan zijn. Wanneer kun je bijvoorbeeld met recht spreken van een angstcultuur? Bang zijn om je baas ergens op aan te spreken betekent niet direct dat er sprake is van een angstcultuur. Het feit dat iedereen Í van hoog tot laag Í meedoet in een angstbewind maakt iets tot een cultuur. De volgende vraag is dan hoe een organisatie kan voorkomen dat er überhaupt een angstcultuur ontstaat. En welke interventies zijn mogelijk als het al zo ver is?

Peter Fijbes Peter Fijbes

Peter Fijbes is organisatieadviseur en onderzoeker. Zijn focus ligt op het ontdekken en oplossen van samenwerkingsproblemen in organisaties en teams. Met als doel het creëren van een veilige en doelmatige werkcultuur waarin geen plaats is voor angst en wantrouwen.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online