Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Online Webinar *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
7 december 2021 - Online
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 295,00 (leden) / € 325,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

7 december 2021 - Online

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2021 en de verwachtingen voor het restant van 2021 en 2022 die met u worden besproken.

Doelstelling

U kent de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2021 en 2022 op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • Wijzigingen in de VGBA
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten: overheidssubsidies
 • De Permanente Educatie in 2022
 • NBA-Handreikingen voor 2021
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven
 • De toetsingsprogramma's van de Raad voor Toezicht

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor

Accountants in de samenstelpraktijk

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online