Regiosessie Continuïteit voor de Samenstelpraktijk

Verplicht Thema *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2021 - Arnhem
Tijd
16:30 - 21:00
Prijs ex. btw
€ 245,00 (leden) / € 340,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

Continuïteit raakt aan de kern van uw kantoor! Daarom gaat deze Regiosessie ook op kernthema's binnen Continuïteit in. Het jaar 2021 brengt accountants in de samenstellingspraktijk regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij vele thema's een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit aan de hand van Thema's. Het kernthema voor een accountant in de samenstellingspraktijk is opgenomen in deze Regiosessie. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden en voor integratie van thema's.

Doelstelling

De accountant die deelneemt aan deze Regiosessie voldoet aan de verplichting om invulling te geven aan de Thema's die in de Regiosessie zijn opgenomen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van het aspect Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud

Deze Regiosessie kenmerkt zich door een wisselwerking van theoretische aspecten met hun praktische gevolgen en de koppeling naar de toepassing ervan. Het kernthema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven. Ook integratie van die perspectieven komt aan de orde. Bij ieder thema wordt de vraag aan u gesteld: "Wat is de koppeling hiervan in uw praktijk met continuïteit". U krijgt hierdoor een breed beeld aan aspecten over het thema Continuïteit aangeboden.

Introductie (10 minuten)

1. Opening en Welkom
2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
3. Afstemming Thema's
4. Aanleiding

Verdieping per onderwerp met Thema's (110 minuten)

Begonnen wordt met het kernthema voor de samenstelpraktijk. Daaraan wordt op verschillende wijzen invulling aan gegeven, door theorie te koppelen met praktijkvoorbeelden en -vragen. Tot slot is er aandacht voor integratieaspecten op dit kernthema bij het Spoorboekje voor Continuïteitsaspecten.

1. Regelgeving Accountancy (Thema 1: gevolgen voor de samenstellingsopdracht):
      a. VGBA, COS 4410, NBA-Handreiking 1147, Gevolgen Samenstellingsverklaring;
2. Regelgeving Accountancy (Thema 9: niet-integer gedrag van cliënten);
3. Regelgeving Externe Verslaggeving (Thema 1: verslaggeving en (dis)continuïteit):
      a. Attentiepunten verwerking/waardering, toelichtingen en NBA-Toelichting Continuïteit;
4. Het ingevulde Spoorboekje Continuïteit (Thema 1: integratie):

Praktijkcasus Samenstelpraktijk (120 minuten)

Hierna wordt de praktijkcasus besproken uit de samenstelpraktijk. Bij de bespreking van deze casus komen ook elementen uit de Thema's aan de orde aan de hand van de praktijkcasus. Het gaat dan om:

1. Fasen van (dis)continuïteit van een onderneming (Thema 3);
2. Vroeg signaleren van ontwikkelingen: early warning signalen (Thema 6);
3. Cijferbeoordeling bij het signaleren van ontwikkelingen (Thema 11);
4. Steunmaatregelen nader bekeken vanuit het aspect van continuïteit (Thema 4).

De afsluiting bevat ook ruimte voor uw initiële terugkoppeling.

Bestemd voor

Openbaar accountants - en aankomend accountants - die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk.

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Van Der Valk Hotel Arnhem in Arnhem

Adres

Van Der Valk Hotel Arnhem Amsterdamseweg 505 Arnhem Telefoonnummer (026) 203 05 10 E-mailadres sales@arnhem.valk.com Website www.hotelarnhem.nl/contact