Diversiteit in het denken

de noodzaak van psychologische veiligheid *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
15 november 2021 - Utrecht
Tijd
10:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 550,00 (leden) / € 625,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Overheidsaccountants, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

15 november 2021 - Utrecht

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Ongewisse tijden veroorzaken vaak druk op de organisatie. Onzekere toekomstperspectieven brengen stress en instabiliteit met zich mee. Dit maakt goede samenwerking urgent, ook op strategische niveau. Er moeten immers beleids- en business model alternatieven worden bestudeerd. De continuïteit van de organisatie vraagt om besluitvorming rekening houdend met een andere realiteit. Daarbij is ook de 'wisdom of the minority' onontbeerlijk. Hoe verzeker je je er van dat deze ook gehoord wordt?

Ook in niet-crisis situaties kan het zijn dat mensen zich door de groepsdruk niet makkelijk uitspreken. Vaak wordt het ervaren dat je een drempel over moet, om signalen af te kunnen geven of ideeën te delen. En hier 'wringt de schoen' soms. Bij het zoeken naar nieuwe oplossingen en om hoogwaardige besluitvorming te faciliteren, is een open en veilig gesprek nodig. De impact van psychologische veiligheid op de kwaliteit van de besluitvorming is veelvuldig wetenschappelijk onderzocht en aangetoond.

Het borgen van deze veiligheid gaat niet vanzelf, hierbij is gerichte actie nodig. De financial vervult in deze een cruciale rol, omdat de signalerende en sturende verantwoordelijkheden besloten liggen in zijn/haar rol.

Doelstelling

Tijdens dit cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in relatie tussen diversiteit in denken, leveren van teamprestaties en lerend vermogen op groepsniveau
  • Krijgen van handvatten om het open gesprek te bewerkstelligen
  • Vergroten van de eigen invloed opdat het team samen tot gedragen verkenningen en oplossingen komt
  • Bevorderen van creativiteit in en kwaliteit van het denken

Inhoud

Voor de toekomstbestendigheid van de organisatie is het van vitaal belang om alle perspectieven daadwerkelijk te horen en de oplossingsrichtingen breed te verkennen. In deze cursus verrijk je je arsenaal met praktische handvatten voor het voeren van het open gesprek met elkaar. Deze stellen je team in staat om doorleefde besluiten nemen en te zorgen voor concrete oplossingen, het doorvoeren van verbeteringen en voor het nemen van strategische beslissingen. We behandelen o.a.:

  • belang van het borgen van de diversiteit in het denken, zeker in deze tijd
  • hoe doe je als groep je voordeel met de 'wisdom of the minority'
  • de impact van het open gesprek op de prestaties van het team en de organisatie
  • de impact van het open gesprek op het lerend vermogen van het team en de organisatie
  • de rol van de finanial

Daarnaast gaan we tijdens de sessie in op praktijkvoorbeelden van deelnemers. De sessie heeft een sterk interactief karakter en kent daarom een beperkt maximum aantal deelnemers.

mr. drs. Elmira Nijhuis

Elmira Nijhuis

Elmira Nijhuis is werkzaam als adviseur, toezichthouder en interim manager, gericht op het aanjagen van strategisch samenwerken en strategische ontwikkeling. Samenwerken is immers essentieel om de snelheid van veranderingen bij te benen en zo ontwikkeling te realiseren. Het bijeenbrengen van meerdere perspectieven, in psychologisch veilige omgeving, is de basis. Tegelijkertijd blijft 'doen' belangrijk. Haar aanpak is hierop gericht: het bijeenbrengen van verschillende zienswijzen en belangen, aandacht voor psychologische veiligheid en een vertaalslag naar concrete actie. Naast haar werk is Elmira aan het promoveren met als onderwerp 'psychologische veiligheid in bestuurlijke en managementteams'.

drs. Daniëlle Berndsen RA

Danielle Berndsen

Daniëlle Berndsen RA is werkzaam als adviseur, CFO en commissaris. Voorheen was zij partner bij KPMG en werkte zij voor het Prinses Máxima Centrum. Ze volgde de master conflict management aan de Universiteit Maastricht. In haar werk komt ze geregeld in aanraking met vraagstukken waarin ethische vraagstukken een grote rol spelen.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl