PE-Week: Continuïteit Controlepraktijk

Verplicht onderwerp en thema 2021 *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 november 2021 - Willemstad
Tijd
12:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 299,00 (leden) / € 299,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Controlepraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

9 november 2021 - Willemstad

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10% korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 12 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.


Continuïteit raakt aan de kern van het accountantsberoep! Daarom gaat deze cursus ook op Continuïteit langs verschillende invalshoeken in. Het jaar 2021 brengt accountants regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij in ieder geval 7 aandachtspunten een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit. De uitwerking van die verplichting is opgenomen in deze cursus. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van afzonderlijke voorbeelden en voor integratie van aspecten aan de hand van een doorlopende casus, waardoor inhoudelijke verdieping mogelijk is.

Er wordt uitgegaan van de verplichte cursus voor accountants uit de controlepraktijk.

Doelstelling

De accountant die deelneemt aan deze cursus voldoet aan de - mogelijk op de accountant rustende - verplichting om een geaccrediteerde cursus over Continuïteit of Thema's rond Continuïteit te volgen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud

Deze cursus kenmerkt zich door een wisselwerking van theoretische aspecten met hun praktische gevolgen en de koppeling naar de toepassing ervan. De doorlopende casus wordt gebruikt voor belichting vanuit verschillende perspectieven. Ook integratie van die perspectieven komt aan de orde. U krijgt hierdoor een breed beeld aan aspecten over het thema Continuïteit aangeboden.

Introductie

1. Opening en Welkom
2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
3. Aanleiding voor deze cursus

Afwisselend kernprogramma

In het kerndeel van de cursus wisselen de beperkte theorie en de doorlopende casus elkaar af in 6 blokken.

De theorie wordt in belangrijke mate besproken aan de hand van opdrachten waarbij u analyseert en reflecteert over (het toetsen van) de continuïteitsveronderstelling. Bij de vertaling van de theorie naar de praktijk wordt ook gebruik gemaakt van een Spoorboekje om het overzicht te bewaren.

Detailinhoud kernprogramma

1. Regelgeving Accountancy: gevolgen voor de controleopdracht en de controleverklaring:
      a. VGBA, NVCOS 570, 540, 705 en 706, NBA-Handreiking 1147 en NVCOS
          610 met toepassingen uit de praktijk en het tuchtrecht
      b. Toepassing op doorlopende casus met signalering van mogelijke gevolgen

2. Regelgeving Externe Verslaggeving
      a. BW 2 Titel 9, RJ 170 en 400, IAS 1 en IASB document met het
          integratieaspect wet- en regelgeving met behulp van het Spoorboekje Continuïteit;
      b. Toepassing op doorlopende casus door vragen te formuleren aan het
          management met aandacht voor Early Warning Signalen.

3. Overige onderwerpen:
      a. Faillissementswetgeving en Comfort letters;
      b. Toepassing op doorlopende casus door professionele
          oordeelsvorming en conclusie over de continuïteitsveronderstelling.

De afsluiting bestaat ook uit een korte reflectie op de gevolgen voor de praktijk voor u.

Bestemd voor

Deze (samengevoegde) cursus is geschikt voor accountants die werkzaam zijn als openbaar accountant in de controlepraktijk en voor overige accountants die met controle te maken hebben.

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com