Cultuur, integriteit en risicomanagement

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 december 2021 - Wijchen
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 595,00 (leden) / € 695,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
6 pe-uren

2 december 2021 - Wijchen

Als RC ontvangt u het ledentarief.


De bedrijfscultuur is het karakter van de organisatie. Als je succesvol veranderingen wilt realiseren, dan zul je oog moeten hebben voor de sleutelrol die cultuur speelt.

Cultuur, integriteit en waarden zijn nauw verbonden met leiderschap, risicohouding en veranderbereidheid. De mentaliteit van de organisatieleiding is bepalend voor de mate waarin mensen verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken en verantwoording afleggen. Het is daarom van wezenlijk belang om inzicht te krijgen in je eigen bedrijfs- en afdelingscultuur.

Doelstelling

In deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Herkennen van de kenmerken van een gezonde bedrijfs- en afdelingscultuur
  • Verbinden van 'cultuur' via 'integriteit' en 'risicomanagement' met de dagelijkse praktijk
  • Opdoen van tools en visie om te gebruiken in de eigen werkomgeving
  • Trainen in het denken in kernwaarden bij afwegen van conflicterende belangen
  • Doorgronden van samenhang in de samenwerking met andere functies en afdelingen
  • Benutten van kansen èn beperken op een geïntegreerde wijze van bedreigingen, gebruikmakend van de principes van COSO ERM en ISO 31000 Risk Management

Inhoud

Tijdens deze cursus oefenen we met kaders waarmee je het karakter (DNA) van je organisatie(onderdeel) kan duiden. De rol van kernwaarden bij het bepalen en realiseren van de strategie wordt toegelicht en geïllustreerd met actuele voorbeelden. We bekijken naar de belangenafwegingen bij het inrichten, uitvoeren, evalueren en verbeteren van bedrijfsprocessen en projecten. En we onderzoeken hoe het komt dat conventioneel risicomanagement nauwelijks leidt tot verbetering van de besluitvorming. Tot slot bespreken we de fascinerende relatie tussen geïntegreerd prestatie- en risicomanagement en integrated reporting.

Bestemd voor

Accountants, controllers, risk managers, compliance officers en internal auditors, die in een veranderproces inzicht willen krijgen in het omgaan met cultuur in de dagelijkse praktijk.

drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CIA CRMA

Associate bij Improfin Groep. Marinus heeft ruime internationale management-, advies- en trainingservaring op het gebied van governance, risk management, compliance, internal control, internal audit en finance.

De cursus vindt plaats in Golfclub de Berendonck in Wijchen

Adres

Golfclub de Berendonck Weg door de Berendonck 40 Wijchen