Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Sustainable Development Goals

Module 4 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
21, 28 april 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

21, 28 april 2022 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


De mondiale Sustainable Development Goals (SDGs) vinden steeds meer hun weg in Nederland. Het is een unieke manier om mondiale uitdagingen te koppelen met lokale bedrijfsactiviteiten en stakeholders te laten zien welke voortgang wordt gemaakt. In deze vierde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van NBA Opleidingen en UGBS wordt besproken hoe de soms als theoretisch geziene SDGs gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsactiviteiten en hoe je hierover transparant kunt zijn. Ook wordt ingegaan op internationale juridische kaders, relevante due dilligence van risico's en kansen in de keten en dilemma's bij het implementeren van de SDGs.

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

Doelstelling

  Na afronding van deze module:

 • Heb je handvatten voor het implementeren van de sustainable development goals in de strategie
 • Heb je handvatten voor de uitrol van de sustainable development goals naar concrete bedrijfsactiviteiten
 • Heb je handvatten voor het koppelen van de sustainable development goals aan de duurzaamheidsinformatie in het verslag en het rapporteren over de voortgang
 • Heb je inzicht in actuele ontwikkelingen met betrekking tot het rapporteren over de sustainable development goals

Inhoud

 • Sessie 1: De Sustainable Development Goals en de implementatie ervan: Welke rol spelen de SDGs voor de strategie van de onderneming en hoe is de praktische koppeling met de bedrijfsactiviteiten? Ook bespreken we aandachtspunten en 'good practices' in verslaggeving.
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA, drs. Hugo von Meijenfeldt (Global Compact) en Nick de Ruiter MSc (Sustainalize)

 • Sessie 2: De Sustainable Development Goals, internationale due dilligence, doelstellingen en juridische kaders: De dilemma's bij het implementeren van de SDGs, de rechten van de mens, die door alle SDGs heen spelen, de druk op het zetten van ambitieuze doelstellingen bezien vanuit een juridisch perspectief.
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA

Bestemd voor

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

drs. Hugo von Meijenfeldt Hugo is een senior sustainability adviseur bij UN Global Compact Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2016 werkte hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de eerste Nederlandse SDG-coördinator. In beide periodes legde hij zich toe op het ontwikkelen van instrumenten voor organisaties om de 17 SDG's om te zetten in hun strategie, doelen, operaties, productie of diensten, waardeketen en jaarverslag. Eerder was hij Consul General in San Francisco en de eerste Klimaatgezant. Tussen 1994 en 2013 was hij manager bij het Ministerie van VROM (Milieu): plv/wnd Directeur Generaal Milieu en Internationaal, Directeur Bodem & Water en Hoofd Europa. Hij is 3 jaar de voorzitter van de UN-ECE Commissie voor Milieubeleid in Genève geweest. De eerste 12 jaar van zijn carrière was hij legal counsel voor milieuaansprakelijkheid. Hij heeft een master in publiek recht van de VU in Amsterdam.
Nick de Ruiter MSc

Nick is mede-oprichter van het duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize. Nick heeft een achtergrond als duurzaamheidsauditor bij PwC en sinds 2010 oprichter en eigenaar van Sustainalize. Sustainalize is een internationale organisatie die organisaties adviseert over duurzaamheid. Nick helpt organisaties bij het bepalen van de juiste strategie, het kiezen en operationaliseren van de meest impactvolle SDG's, het stellen van de juiste doelen, het kunnen beschikken over juiste sturingsinformatie en de verslaggeving richting stakeholders in jaarverslaggeving. Sustainalize is lid van SDG Charter.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online