Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Inbedding in de organisatie-sturen op duurzaamheid

Module 2: Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
24, 31 maart 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

24, 31 maart 2022 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


In deze module wordt besproken op internationale juridische kaders, relevante due diligence van risico's en kansen in de keten en dilemma's bij het implementeren van de SDGs, in het bijzonder met betrekking tot milieu en mensenrechten.

Inhoud

  • Sessie 1: Inbedding van duurzaamheid in de bedrijfsvoering:
    Business model en lange termijn waardecreatie voor meerdere stakeholders: Uitleg over de impact van het bedrijfsmodel op lange termijn waardecreatie voor stakeholders en vice versa de impact van de omgeving op het bedrijfsmodel, voorbeelden van shared value en afwegingen die gemaakt worden vanuit een geïntegreerd bedrijfseconomisch en maatschappelijk perspectief.
    prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Marcus Looijenga MSc RA
  • Sessie 2: Inbedding van duurzaamheid in besluitvorming: In deze sessie worden voorbeelden besproken van het managen van duurzaamheid, de rol van managementinformatie en het berekenen van de social return on investment.
    prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA

Bestemd voor

De module is gericht op de brede doelgroep van onder meer accountants (intern en extern), controllers en overige medewerkers uit de financiële kolom, personen in een toezichthoudende rol, investeerders, analisten, MVO managers en MVO-auditors.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Marcus Looijenga RA MSc EMA

Marcus is director bij PwC op het vlak van niet-financiële en duurzaamheidsrapportering en assurance, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van auditing en ESG assurance en lid van diverse werkgroepen op dit vakgebied.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online