Continuïteit voor de Samenstelpraktijk - Curacao

Verplicht onderwerp

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
14 februari 2022 - Online
Tijd
14:00 - 18:00
Prijs ex. btw
€ 315,00 (leden) / € 365,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Accountancy Samenstelpraktijk, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

14 februari 2022 - Online

Extra mogelijkheid

Dit webinar is speciaal bedoeld voor accountants in het Caribisch gebied en Suriname


Continuïteit raakt aan de kern van uw kantoor! Daarom gaat dit interactieve webinar met maximaal 12 deelnemers ook op kernthema's binnen Continïteit in. Het jaar 2022 brengt accountants in de samenstellingspraktijk regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij vele thema's een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit aan de hand van Thema's. Het kernthema voor een accountant in de samenstellingspraktijk is opgenomen in dit webinar. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden en voor integratie van deelthema's.

Doelstelling

De accountant die deelneemt aan dit webinar voldoet aan de verplichting om invulling te geven aan de Thema's die in de cursus zijn opgenomen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van het aspect Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud

Dit interactief webinar met maximaal 12 deelnemers kenmerkt zich door een wisselwerking van theoretische aspecten met hun praktische gevolgen en de koppeling naar de toepassing ervan. Het kernthema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven. Ook integratie van deelperspectieven komt aan de orde. Bij ieder thema wordt de vraag aan u gesteld: "Wat is de koppeling hiervan in uw praktijk met continuïteit". U krijgt hierdoor een breed beeld aan aspecten over het thema Continuïteit aangeboden.

Bij een interactief webinar participeert u ook door Ja/Nee-vragen in de groep te beantwoorden, in de Chatfunctie kwalitatieve vragen te bespreken en uw vragen te stellen vanuit de praktijk. U voelt zich vrij om uw vragen te stellen en bent daarbij beschermd door de wijze van opzet en het beperkt aantal deelnemers.

Introductie

 1. Opening en Welkom
 2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
 3. Afstemming Thema's
 4. Aanleiding

Verdieping per onderwerp met Thema's

Begonnen wordt met het kernthema voor de samenstelpraktijk. Daaraan wordt op verschillende wijzen invulling aan gegeven, door theorie te koppelen met praktijkvoorbeelden en -vragen. Tot slot is er aandacht voor integratieaspecten op dit kernthema bij het Spoorboekje voor Continuïteitsaspecten.

 1. Regelgeving Accountancy (Thema 1: gevolgen voor de samenstellingsopdracht):
     a. VGBA, COS 4410, NBA-Handreiking 1147, Gevolgen Samenstellingsverklaring;
 2. Regelgeving Accountancy (Thema 9: niet-integer gedrag van cliënten);
 3. Regelgeving Externe Verslaggeving (Thema 1: verslaggeving en (dis)continuïteit):
     a. Attentiepunten verwerking/waardering, toelichtingen en NBA-Toelichting Continuïteit;
 4. Het ingevulde Spoorboekje Continuïteit (Thema 1: integratie):
     a. Aspecten van regelgeving, kantoorhandboek en overige aspecten.

Hierna worden enkele thema's besproken. De thema's worden meer gedetailleerd naarmate het programma vordert.

 1. (De fasen van) Het risicomodel (Thema 1);
 2. Fasen van discontinuïteit van een onderneming (Thema 3);
 3. Vroeg signaleren van ontwikkelingen: early warning signalen en systemen (Thema 6);
 4. Cijferbeoordeling en data-analyse bij het signaleren van ontwikkelingen (Thema 11);
 5. Steunmaatregelen nader bekeken vanuit het aspect van continuïteit (Thema 4).

De afsluiting bevat ook ruimte voor uw initiële terugkoppeling.

Bestemd voor

Openbaar accountants - en aankomend accountants - die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk.

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online