Alle cursussen

Gevonden: 130 resultaten
Sorteer op: datum zoekwoord
24 september 2019 - Nieuwegein

Vergroot uw impact als gesprekspartner
Bewust redeneren en communiceren

Finance in business

In deze cursus gaat u aan de slag met het verbeteren van uw communicatie door middel van een bewustwordingstraject. In een aantal stappen leert u meer over uw eigen communicatie en hoe u gesprekspartners effectief kunt beïnvloeden. Het vertrekpunt hierbij is de klassieke retorica, gecombineerd met de laatste inzichten uit de...

 • pe
  6
 • 595 (leden) / 695 (niet-leden)
 • 1 dag
24 september 2019 - Dordrecht

Frauderisicofactoren AIB's in een financiële rol
Verplicht onderwerp 2019 *nieuw*

Finance in business

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een...

 • pe
  6
 • 450 (leden) / 450 (niet-leden)
 • 1 dag
25 september 2019 - Nieuwegein

Business Intelligence
Toegevoegde waarde of zinloze investering?

Finance in business

Business Intelligence (BI) is een middel voor het verzamelen en analyseren van informatie ter ondersteuning van beslissingen. De toepassing van BI heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Vrijwel iedere organisatie heeft inmiddels flink geïnvesteerd in BI, met wisselend succes. Is het zinvol om (verder) te investeren in BI?

 • pe
  6
 • 495 (leden) / 595 (niet-leden)
 • 1 dag
25 september 2019 - Zwolle

Frauderisicofactoren AIB's in een financiële rol
Verplicht onderwerp 2019

Finance in business

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een...

 • pe
  6
 • 450 (leden) / 450 (niet-leden)
 • 1 dag
25 september 2019 - Almere

Frauderisicofactoren AIB's in een financiële rol
Verplicht onderwerp 2019

Finance in business

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een...

 • pe
  6
 • 450 (leden) / 450 (niet-leden)
 • 1 dag
26, 27 september 2019 - Ermelo

Basisbeginselen IFRS
Intensieve cursus over internationale verslaggeving

Finance in business

Beursgenoteerde ondernemingen publiceren hun geconsolideerde cijfers volgens International Financial Reporting Standards (IFRS). Andere ondernemingen mogen dit op vrijwillige basis doen. Ook in de Nederlandse verslaggeving zijn veel elementen uit IFRS overgenomen. Deze basiscursus maakt u vertrouwd met de beginselen van IFRS.

 • pe
  14
 • 1.250 (leden) / 1.395 (niet-leden)
 • 2 dagen