Publieke Sector

Cursussen speciaal voor accountants en controllers in de publieke sector

We bieden praktische cursussen gericht op hoogopgeleide financials werkzaam in of voor de (semi-)publieke sector. De gelegenheid bij uitstek om de vakinhoudelijke dialoog aan te gaan met experts uit het veld en vakgenoten. Leer meer over de trends, ontwikkelingen in het publieke domein en doe gezamenlijk met andere financials inzichten op.

De portfolio van de Academie Publieke Sector wordt ontwikkeld samen met de Programmaraad Academie Publieke Sector. Wie zitten er in de Programmaraad en wat drijft hen?

Gevonden: 8 resultaten
Sorteer op: datum zoekwoord
31 mei 2018 - Vianen Ut

Organisatie en politieke sensitiviteit
in de publieke sector

Academie Publieke Sector

Wilt u als financial effectief zijn? Dan is het nodig om de formele en de informele hiërarchie te (her)kennen. In een politiek gedreven organisatie manifesteert de kracht van de informele hiërarchie zich des te meer. Deze workshop is er op gericht om u praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee u de...

 • pe
  4
 • 395 (leden) / 445 (niet-leden)
 • 1 dag
6, 7, 8 juni 2018 - Zeist

Mastercourse Publieke Sector 2018
Control(e) en de maatschappelijke opdracht *nieuw*

Academie Publieke Sector

De maatschappelijke veranderingen zijn groot en volgen elkaar in rap tempo op: substantiële verschuivingen van verantwoordelijkheden, continu nieuwe regelgeving, groeiende multidisciplinaire aanpak en veel complexere verwachtingen. En dit is niet alleen van toepassing binnen de eigen organisatie, maar de hele keten...

 • pe
  22
 • 1.995 (leden) / 2.225 (niet-leden)
 • 3 dagen
12 juni 2018 - Leidschendam

Fraude-alertheid in de publieke sector

Academie Publieke Sector

Misleiding, verhulling en bedrog tekenen het veelkoppige monster dat fraude heet. Vroeg of laat stuiten financials werkzaam in de (semi-)publieke sector op dit monster. In de praktijk wordt de meeste fraude bij toeval ontdekt. Fraude met zorgbudgetten, met subsidies, met declaraties, maar ook met aanbestedingen zijn...

 • pe
  5
 • 450 (leden) / 525 (niet-leden)
 • 1 dag
14 juni 2018 - Leidschendam

Btw bij not-for-profit organisaties

Academie Publieke Sector

Voor not-for-profit organisaties gelden specifieke btw-regels. Zo hebben veel organisaties een vrijstelling. Kennis over specifieke fiscale regelingen kan van groot belang voor u zijn: hier gaan substantiële kansen en risico's in schuil. Deze cursus richt zich op not-for-profit organisaties in de zorg, onderwijs en...

 • pe
  6
 • 490 (leden) / 550 (niet-leden)
 • 1 dag
21 juni 2018 - Vianen Ut

Psychologie van de oordeelsvorming

Academie Publieke Sector

Oordeelsvorming vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van financials. En vindt plaats op veel meer momenten dan dat we ons bewust zijn. Toch staan we onvoldoende stil bij de manier waarop allerlei psychologische processen deze oordeelsvorming beïnvloeden. Financials zien zichzelf vaak als rationele en...

 • pe
  7
 • 675 (leden) / 750 (niet-leden)
 • 1 dag
26 juni 2018 - Wassenaar

Accountantscontrole in de publieke sector

Academie Publieke Sector

Zowel accountants als financials hebben vaak hun frustraties over het verloop van de accountantscontrole bij (semi-)publieke organisaties. Het grootste deel van deze worsteling wordt veroorzaakt door onbegrip over elkaars bedoelingen, aanpak en drijfveren. Deze cursus gaat nader in op de insteek van de accountantsco...

 • pe
  7
 • 495 (leden) / 595 (niet-leden)
 • 1 dag
28 juni 2018 - Eindhoven

Cybersecurity en privacy in het publieke domein

Academie Publieke Sector

Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking), de Europese Privacyverordening, in werking. Deze verordening vervangt de huidige nationale wetgeving. Deze cursus duidt u de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe verordening zodat uw organisatie zich optimaal kan voorbereiden op de...

 • pe
  6
 • 525 (leden) / 625 (niet-leden)
 • 1 dag
31 oktober 2018 - Vianen

De impact van de WNT
Gevolgen & ervaringen Wet Normering Topinkomens

Academie Publieke Sector

Per 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi )publieke sector. Op 1 januari 2015 is de WNT-2 ingevoerd waarbij het bezoldigingsmaximum verder is verlaagd. Met ingang van 2016 gelden de nieuwe WNT-normen voor de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en...

 • pe
  6
 • 525 (leden) / 625 (niet-leden)
 • 1 dag